MyFondia VirtuaaliLakimies
26. lokakuuta, 2018

Kohtuullisia toimia vai laittomia lakkoja? – Työtaisteluiden laillisuudesta ja sääntelystä

Uutisia seuratessa on viime aikoina törmännyt termeihin poliittinen työtaistelu, lakko ja ylityökielto. Eniten keskustelua ovat herättäneet hallituksen kaavaileman irtisanomisen helpottamisen vuoksi julistetut poliittiset työtaistelut. Tämän lisäksi on uutisoitu muun muassa vartiointialan työehtoneuvotteluihin liittyvästä lakosta sekä Roosa nauhaa työasussaan pitäneen työntekijän työsuhteen päättämisen vuoksi järjestetystä ulosmarssista Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Eri työtaistelumuotojen kohtuullisuudesta ja laillisuudesta on käyty vilkasta keskustelua jo paljon ennen kuin työtaistelut nousivat näin laajasti uutisotsikoihin. Mutta mitä eri työtaistelumuodot loppujen lopuksi ovat ja mitä sääntöjä niihin liittyy?

Työtaistelua käsitteenä ei ole määritelty lainsäädännössä. Yhteistä eri työtaistelumuodoille kuitenkin on, että kyseessä on kollektiivinen toimenpide, joka liittyy työsuhteisiin ja jolta vaaditaan tietynlaista tehokkuutta.  Työntekijöiden puolelta työtaistelu voi olla esimerkiksi lakko, ylityökielto tai vuoronvaihtokielto. Työtaistelun pituudella ei sinällään ole merkitystä ja esimerkiksi jo lyhyt ulosmarssi voi olla työtaistelu. Työnantajan puolelta työtaistelutoimenpide on työsulku, jossa työnantaja keskeyttää ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden työhöntulon ja palkanmaksun.

Pääsääntö on selkeä: työrauhavelvollisuus kieltää työehtosopimuksen voimassa ollessa kaikki kyseiseen työehtosopimukseen kohdistuvat työtaistelut. Työehtosopimuksella työnantajaosapuolet ”ostavat” työrauhan sopimuskauden ajaksi. Työehtosopimuslaissa kielletään työehtosopimuksen osapuolia tai työehtosopimukseen muuten sidottuja yhdistyksiä ja työnantajia ryhtymästä työtaistelutoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen.  Työehtosopimukseen sidottujen yhdistysten tulee myös pitää huolta siitä, että niiden jäsenet eivät ryhdy kiellettyihin työtaistelutoimenpiteisiin. Mikäli osapuolet kuitenkin ovat sopimuksettomassa tilassa eivätkä työtaistelut enää kohdistu voimassa olevaan työehtosopimukseen, työtaistelut ovat sallittuja. Työtaistelusta on jätettävä kirjallinen ilmoitus vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle kaksi viikkoa ennen sen aloittamista. Vartiointialan lakko on esimerkki sopimuksettomassa tilassa käydystä työtaistelusta. Sen sijaan ulosmarssi Helsinki-Vantaa lentokentällä toteutettiin voimassa olevan työehtosopimuksen eli työrauhavelvollisuuden aikana.

Jotta työtaistelutoimenpide olisi kielletty, sen tulisi kohdistua työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai sen määräykseen. Esimerkiksi myötätuntotyötaistelutoimenpiteet, eli toisen työntekijäryhmän työtaistelun tukeminen, on sallittua, mikäli työtaistelu ei kohdistu omaan työehtosopimukseen.  Myöskin lainsäädäntöuudistukseen tai poliittisiin päättäjiin kohdistuvat poliittiset työtaistelutoimenpiteet ovat sallittuja.  Poliittinen työtaistelutoimenpide ei kuitenkaan saa välillisestikään vaikuttaa omaan työehtosopimukseen. Paljon julkisuudessa käsitelty esitys irtisanomisen helpottamisesta alle 10 työntekijän yrityksissä on aiheuttanut useita lakkoja, ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja sekä muita työtaistelutoimenpiteitä. Koska työtaistelutoimenpiteet kohdistuvat hallituksen tulevaa esitykseen eivätkä voimassa olevaan työehtosopimukseen, ne ovat sallittuja poliittisia lakkoja.

Oikeustieteilijät ja työnantajat ovat aloittaneet keskustelun poliittisten työtaisteluiden rajoittamisesta keskeisten kilpailijamaiden tasolle tai suhteellisuusperiaatteen käyttöönotosta poliittisten lakkojen yhteydessä. Puuttuminen ylipäänsä lakko-oikeuteen on poliittinen kysymys ja nähtäväksi jää, ottaako lainsäätäjä lakko-oikeuden laajuuteen mitään kantaa.

Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.

Varaa maksuton aika