MyFondia VirtuaaliLakimies
6. lokakuuta, 2015

Kilpailuoikeuden uusia tuulia

Osallistuin vastikään Kauppakamarin Suureen kilpailupäivään, jossa nostettiin esiin monia mielenkiintoisia ajan hermolla olevia aiheita. Kilpailuoikeuspiireissä puhuttaa, onko niin kutsuttu signalointi mahdollisesti seuraava kartellivalvonnan fokus. Sen aika näyttää, mutta ainakin yritysmaailmassa on syytä olla tietoinen, että yksipuolisiksi koetut hintailmoituksetkin saatetaan tulkita kilpailulain rikkomiseksi.

Tietojenvaihdon mahdollisuudet kilpailijoiden kesken on melko tarkkaan ohjeistettu EU:n komission taholta. Signaloinnissa on kuitenkin kyse siitä, että yritys ainakin päällisin puolin yksipuolisesti ilmoittaa aikeistaan julkisesti. Tarkoituksena tai tahattomanakin vaikutuksena voi olla toiminnan yhdenmukaistuminen kilpailijoiden kesken. Viime aikoina Euroopassa on ollut muutama asiaa koskeva tapaus. Englannissa kilpailuviranomainen puuttui signalointiin sementtialalla. Sementin toimittajat ilmoittivat asiakkailleen aikomuksistaan tai toiveistaan nostaa hintaa lähitulevaisuudessa. Viranomainen kielsi sementin toimittajia lähettämästä geneerisiä hintamuutoksia koskevia kirjeitä ja määräsi, että toimittajien on lähetettävä kirje asiakkaalle siten, että siinä on ilmaistu selkeästi tuleva hinta juuri tälle asiakkaalle. Hollannissa puolestaan teleoperaattorit olivat ilmoittaneet etukäteen julkisesti suunnittelemistaan hinnoitteluratkaisuista, vaikka niistä ei ollut vielä sisäisesti päätetty. Ilmoituksia tehtiin alan konferensseissa tai julkaisuissa. Eräänlaista hinnoittelun testaamista siis. Juttu sovittiin, mutta siitä käy ilmi, että viranomaisen huoli oli se, että etukäteinen ilmoitus tulevista suunnitelmista vähentää normaalia strategista epävarmuutta markkinoilla ja että ilmoitukset voivat johtaa tilanteeseen, jossa kilpailijat yhdenmukaistavat käyttäytymisensä eli kartelliin. Operaattorit sitoutuivat siihen, etteivät suullisesti tai kirjallisesti tiedota julkisuuteen suunnitelmia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä. Kannattaa siis suhtautua äärimmäisen varovaisesti siihen voiko yritys yleensä mitenkään ottaa julkisuudessa kantaa hinnoittelunäkymiin. Lisääntyvä läpinäkyvyys markkinoilla ei todellakaan aina ole hyvästä kilpailulain näkökulmasta.

Kartellipuolella Suomessa tietenkin tärkeimpänä on Markkinaoikeudessa juuri nyt kuulemisvaiheessa oleva väitetty Eltelin ja Empowerin voimajohtojen rakentamista koskeva kartelli. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on esittänyt 35 miljoonan euroa seuraamusmaksua Eltelille. Empower välttyy sakoista, koska se ilmiantoi yritysten välisen toiminnan. KKV:n mukaan urakoita oli jaettu ja hinnoista sovittu siten, että hintataso oli noussut keinotekoisen korkealle. Tyypilliseen tapaan todistusaineistona kilpailijoiden välisestä yhteydenpidosta on käytetty mm puheluita pre-paid -liittymistä ja matkalaskuja.

Vertikaalisissa suhteissa eli toimitus- ja jakelusopimuksissa pinnalla on digitaalisen kaupan murros ja uusien kaupankäyntitapojen ajaminen vanhan sääntelyn ohi. Jakelusopimusten oikeudellinen arviointi on ollut pitkään melko vakiintunutta, mutta verkkokauppa ja digitaaliset markkinat tuovat tarpeen arvioida sääntelyä uudelleen.

Digitaalisuus vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan kilpailumaailmassa. EU:n komissio on juuri julkaissut säännöt siitä, miten esim. yllätystarkastuksen kohteen neuvonantajat voivat käydä läpi viranomaisten tarkastuksessa kopioimaa digitaalista dataa. Poissa ovat ne ajat kun yllätystarkastuksessa kopioitiin papereita yksi kerrallaan. Nyt on mahdollista kopioida valtavia määriä dataa erilaisilta laitteilta, mistä nousee esiin kysymyksiä liittyen materiaalin läpikäyntiin, luottamuksellisuuteen, tietosuojaan ja IT-palveluiden toimittajan rooliin.

Onko sinun yrityksessäsi varauduttu mahdolliseen kilpailuviranomaisen yllätystarkastukseen? Fondian käytännönläheisessä yhden aamupäivän workshopissa käydään läpi kilpailuoikeuden peruskysymyksiä ja laitetaan ohjeet yllätystarkastuksen varalta kuntoon. Ilmoittaudu nyt: www.fondia.fi/yllatystarkastus .