MyFondia VirtuaaliLakimies
22. lokakuuta, 2020

Kiertotalouden jalkauttaminen rakentamisessa ja kiinteistöliiketoiminnassa

Monet kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ovat tehneet strategisia linjauksia kohti kiertotaloutta korjaus- ja uudisrakennuskohteissa sekä kiinteistöjen ylläpidossa. Periaatteilla pyritään ohjaamaan rakentamista ja kiinteistöjen ylläpitoa yhä enemmän kohti resurssiviisautta ja energiatehokkuutta sekä vähähiilisiä ja kestäviä ratkaisuja kautta linjan.

Energiatehokkuutta ja vähäpäästöisyyttä koskevien ratkaisujen lisäksi kysymys rakentamisessa on luonnollisesti keskeisesti kierrätysmateriaalien painottamisesta materiaalivalinnoissa, mutta kiertotalouden edistäminen on myös purkamisen huomioimista jo rakentamisvaiheessa. Resurssiviisasta purkamista tukevat ratkaisut jo rakennuksen suunnittelussa mahdollistavat materiaalien mahdollisimman tehokkaan uudelleenkäytön ja raaka-aineiden aidon kierron.

Rakennuksen kestävyys voi tarkoittaa esimerkiksi energia- ja resurssiviisautta rakennuksen koko elinkaaren ajalla, tehokasta ja muuntautumiskykyistä tilasuunnittelua sekä kierrätysratkaisujen painottamista, ekologisuutta ja kestävyyttä kaikissa rakennusta koskevissa hankinnoissa ja kiinteistöliiketoiminnan sopimuksissa. Konkreettinen keino saada tehdyt ratkaisut näkyväksi on hankkia rakennukselle ympäristösertifikaatti.

Aina ei kuitenkaan ole selvää, millä tavoin yrityksessä tehdyt kiertotaloutta ja kestävyyttä koskevat linjaukset voitaisiin onnistuneesti jalkauttaa yrityksen liiketoiminnan sopimuksiin ja esimerkiksi kilpailutuksiin.

Kiertotalousperiaatteet toteutuvat niiden huolellisella jalkauttamisella yrityksen prosesseihin ja liiketoimintasopimuksiin kautta linjan

Tilaajanäkökulmasta kiertotaloutta voidaan viedä käytäntöön rakennushankkeissa mm. uusiomateriaalien edellyttämisellä ja aidolla huomioimisella urakkakilpailutuksissa siten, että uusiomateriaalien hyödyntäminen voidaan sisällyttää urakkalaskentaan. Näin uusiomateriaalien tuomat hyödyt eivät jää näkymättömiin tai satunnaiseksi urakan sivutuotteena koituvaksi eduksi. Jotta kiertotalousperiaatteet toteutuvat hankkeissa, tulee niitä koskevat vaatimukset jalkauttaa mahdollisimman pitkälle esimerkiksi koko toimitusketjuun.

Energia- ja resurssiviisauden vieminen käytäntöön edellyttää kiinteistönomistajan tekemien toimenpiteiden lisäksi myös vuokralaisen ja palveluntuottajakumppanien sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin. Tämä on mahdollista kehittämällä sopimusprosesseja ja sopimusten sisältöä energia- ja ekotehokkuuden huomioon ottamiseksi. Esimerkiksi vuokrasopimuksiin ja kiinteistön ylläpidon sopimuksiin on mahdollista ottaa energiatehokkuuteen ja materiaalien uusiokäyttöön kannustavia – tai pakottavia – elementtejä.

Kiertotalous kiinteistöliiketoiminnassa on merkittävä osa liiketoiminnan vastuullisuutta, jota sijoittajat seuraavat yhä tarkemmalla silmällä, osin EU:sta tulevan finanssisektorin ohjauksen ja sääntelyn myötä, mutta myös käyttäjien vastuullisuustietoisuuden lisääntyessä.

 

Fondian kiertotalouden ja kiinteistöliiketoiminnan asiantuntijat ovat mielellään apunasi oikeanlaisten ratkaisujen rakentamisessa. Tutustu tarkemmin asiantuntijoihimme tai ota rohkeasti suoraan yhteyttä!

Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.

Varaa maksuton aika