MyFondia VirtuaaliLakimies
15. tammikuuta, 2013

Kaupankäyntiä kotisohvalta ja uudistuva kuluttajansuoja

Ai että oli joululahjojen osto viime jouluna helppoa. Ei tarvinnut hikoilla kauppojen ruuhkissa vaan ostokset pystyi tekemään helposti ja vaivattomasti kotisohvalta.

Verkon kautta eri tuotteiden ostaminen on tullut yhä suositummaksi ja säännöllisemmäksi osaksi arkipäiväämme. On-line kauppa, jossa sähköisiä tuotteita, kuten elokuvia, lehtiä ja e-kirjoja toimitetaan asiakkaalle suoraan internetin välityksin kasvaa vielä nopeammin kuin perinteinen verkkokauppa.

Verkkokauppa on myös suhteellisen helppo perustaa, vaikkakin verkkokauppiaan pitää ilman muuta ratkoa monia haasteita aina kaupan markkinoinnista logistiikkaan aivan kuten perinteisessä kivijalkakaupassa. Apuja saa kuitenkin monilta palveluntarjoajilta.

Kuluttajansuojan tasoa yhtenäisemmäksi EU:ssa

Kotisohvalta voin tilata uusinta muotia ja melkein mitä tahansa maailmalta. Verkkokauppiaitten osalta tilanne on kuitenkin se, että EU:n verkkokauppiasta vain noin viidesosa myy maansa rajojen ulkopuolelle. Suurin syy tähän on se, että myytäessä oman maan rajojen ulkopuolelle joudutaan ratkaisemaan useita paikallisia vaatimuksia. Asiakkaita pitää pystyä palvelemaan heidän omalla kielellään, lainsäädäntö ja verotuskäytännöt vaihtelevat maasta toiseen, vaikka EU:n sisällä ollaankin.

Lainsäädäntö tarjoaa lähiaikoina hitusen helpotusta kansainvälistymisen kanssa painiskeleville verkkokauppiaille. Oikeusministeriö on jo asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta kuluttajan oikeuksia koskevan EU-direktiivin täytäntöön panemiseksi Suomessa. Kyseisellä direktiivillä yhtenäistetään kuluttajansuojan tasoa erityisesti koti- ja etämyynnissä. Direktiivi on pääosin täysharmonisoiva eli jäsenmaat eivät saa omassa sääntelyssään poiketa siitä. Nykyisten direktiivien nojalla jäsenvaltioilla on ollut oikeus ylläpitää korkeampaa kuluttajansuojan tasoa, ja eri maiden lainsäädäntö onkin vaihdellut merkittävästi. Tällä direktiivillä ei kuitenkaan vielä päästä rajat ylittävää kauppaa tekevän verkkokaupan lokalisoinnin tarpeista.

Lisää velvollisuuksia verkkokauppiaalle

Direktiivin täytäntöönpano aiheuttaa muutoksia Suomen kuluttajansuojalainsäädäntöön. Verkkokauppiaalle tulee velvollisuus antaa kuluttajalle nykyistä yksityiskohtaisemmat tiedot itsestään ja tarjottavasta hyödykkeestä sekä kaupan osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Tiedonantovelvollisuus onkin melko laaja ja yksityiskohtainen, ja sen laiminlyöntiin sisältyy verkkokauppiaalle negatiivisia seuraamuksia, kuten peruuttamisoikeuden määräajan pidentyminen tai kuluttajan vastuun supistuminen.

Direktiivi asettaa etäsopimuksille tiettyjä muotovaatimuksia. Esimerkiksi direktiivi edellyttää, että verkkokauppiaan on varmistettava, että kuluttaja hyväksyy nimenomaisesti, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus. Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, näppäin tai toiminto on merkittävä helposti luettavalla tavalla ainoastaan sanoilla ”tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus” tai vastaavalla yksiselitteisellä ilmaisulla. Jos verkkokauppias ei ole noudattanut tätä velvoitetta, sopimus tai tilaus ei sido kuluttajaa. Kuluttajan maksuvelvollisuus ei voi myöskään perustua ns. ennalta rastittuihin ruutuihin.

Lisää suojaa kuluttajalle verkkokaupassa

Kuluttaja saa direktiivin myötä nykyistä laajemmat oikeudet peruuttaa koti- tai etämyynnissä tehdyn sopimuksen. Peruuttamisen määräaika säilyy ennallaan 14 päivässä. Erityisen tärkeää elinkeinonharjoittajan on tiedottaa kuluttajaa peruuttamisoikeudesta. Jos tietoja peruuttamisoikeudesta ei ole annettu, peruuttamisen määräaika voi pidetä jopa 12 kuukauteen.

Peruuttamistilanteessa kuluttajan on yleensä itse maksettava tavaran palauttamiskulut, joista nykyisin vastaa elinkeinonharjoittaja. Mikäli kyse on digitaalisen sisällön toimituksesta verkon välityksin, kuluttajalla on peruutusoikeus, ellei hän ole antanut nimenomaista ennakkosuostumusta siihen, että palvelun suorittaminen alkaa ennen peruuttamisoikeuden määräajan päättymistä ja hänelle on ilmoitettu, että hän menettää näin peruuttamisoikeutensa.

Kotimyynnin määritelmä laajenee. Esimerkiksi remonttia koskevan sopimuksen tekeminen kuluttajan kotona olisi kotimyyntiä, vaikka elinkeinonharjoittaja menisi kuluttajan kotiin tämän pyynnöstä.

Direktiivin säännöksiä on ryhdyttävä soveltamaan koko EU:n alueella 13.6.2014 lukien. Toinen verkkokauppiaita koskettava EU:n säädösuudistus, nimittäin tietosuoja-asetus, on myös tarkoitus saada voimaan 2014 kuluessa. Verkkokauppiaiden onkin syytä valmistautua huomioimaan kaupankäynnissään uudistuvat säännökset hyvissä ajoin.