MyFondia VirtuaaliLakimies
15. kesäkuuta, 2017

Karkkilakkoneuvottelut - Ajankohtaisen poliittisen puheenaiheen hyödyntäminen mainoksessa ei tehnyt makeismainoksesta hyvän tavan vastaista

Mainoksessa pariskunta käy pöydän ääressä tiukkoja neuvotteluja karkkien syömisestä:

– Karkkisovittelija: ”Näin haastavassa tilanteessa on vaikea löytää sopimusta, joka miellyttäisi molempia osapuolia.”

– Mies: ”Lauantai on aina ollut karkkipäivä. Jos jostain on aikoinaan sovittu, niin siitä pidetään kiinni.”

– Karkkisovittelija: ”Karkkilakon välttämiseksi olen tehnyt neuvottelupaketin.” Hän avaa salkun, joka on täynnä erilaisia karkkipusseja.

– Nainen: ”Jes.”

– Karkkisovittelija: ”Kannustimien vastapainoksi karkkipäivää lyhennetään kolmella minuutilla.”

– Mies: ”Sentään!”

– Karkkisovittelija: ”Mutta sen päivän tunnit voi halutessaan jakaa eri viikonpäiville.”

– Mies: ”Häh? Ei kai aikuiset voi syödä namia ihan koska mieli tekee?”

Nainen syö karkkia.

– Mies: ”Ei ne voi. Voiks ne?”

Karkkisovittelija lohduttaa miestä taputtamalla häntä olkapäälle ja ruutuun ilmestyy paljon erilaisia karkkipusseja ja teksti ” Makeinta on vapaus ” sekä mainostajan logo.

Mainonnan eettinen neuvosto (”MEN”) sai yksityishenkilöltä lausuntopyynnön yllä kuvatusta makeismainoksesta. Lausunnon pyytäjän mukaan mainos on luonteeltaan poliittinen, ja mainos on vahvasti vakaumuksellinen ja irvailee sopimusyhteiskunnalle.

Mainostajan lausuman mukaan mainos perustuu kuluttajaoivallukseen, jonka mukaan suomalaiset keksivät itselleen sääntöjä ja rajoituksia makeisten syönnin osalta.

Mainostajan mukaan mainoskonsepti ” karkkilakkoneuvottelut – makeinta on vapaus ” vapauttaa ihmisiä huonosta omastatunnosta oivaltavan huumorin keinoin. Mainos rohkaisee myös nauttimaan elämän pienistä nautinnoista ja mainoksen viesti kiteytyy aikuisen ihmisen oikeuteen päättää itse karkkipäivästään ilman huonoa omaatuntoa. Mainostajan mukaan mainoksen viesti ja huumori on kohdistettu aikuisille, eikä mainos ota kantaa politiikkaan tai yhteiskuntaan laajemmin.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

MEN katsoi lausunnossaan, että makeismainoksen, jossa käsiteltiin aikuisten karkkipäivää, ei voitu katsoa olevan hyvän tavan vastainen, sillä perustella, että siinä mainostettiin makeisia humoristiseen sävyyn hyödyntäen ajankohtaisia poliittisia puheenaiheita valinnanvapaudesta. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa yllyttää myöskään syrjintään.

MEN katsoi, ettei karkkimainoksen voida katsoa olevan tulkittavissa yleisesti loukkaavaksi, eikä mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. MEN antoi mainoksesta vapauttavan lausunnon 14.6.2017 (MEN 23/2017).

Mainosten mahdollisen poliittisen sisällön osalta mainonnan eettinen neuvosto totesi yleisesti, että poliittinen viestintä on sananvapauden ydinaluetta.