MyFondia VirtuaaliLakimies
8. toukokuuta, 2018

Juridiikka liiketoiminnan tukena – ei piikkinä lihassa

Yrityksen liiketoiminnan ytimessä toimivat päättäjät ovat keksineet huiman liikeidean ja innostuksissaan alkavat jo suunnitella miten uutta tuotekonseptia tai palvelumallia lähdetään viemään eteenpäin. Sopimuksiakin idean ympärillä on jo luonnosteltu. Juuri ennen uuden konseptin lanseerausta joku pohtii, pitäisikö idea esitellä vielä juristille ja varmistaa onko hankkeessa tarpeellista huomioida jotakin juridisesta näkökulmasta. Juristi kyseenalaistaa hankkeen laillisuuden ja listaa liudan syitä ja riskejä, jotka joko estävät hankkeen toteuttamisen tai ainakin merkittävästi vaikeuttavat sitä. Miksi ihmeessä juristi ei halunnut, että näin hieno idea saa tuulta alleen?

Juristin tehtävänä on kartoittaa riskejä ja varmistaa, että liiketoimintaa harjoitetaan voimassa olevan sääntelyn puitteissa. Me Fondialla haastamme itseämme asettamalla itsellemme myös sellaisia liiketoimintaa tukevia tavoitteita, jotka mahdollistavat sen, että me asiakasyrityksemme ulkoistettuna lakiosastona emme olisi liiketoimintaa tukeva (lue: rajoittava) funktio ja kuluerä. Pyrkimyksenämme on toimia liikearvoa tuottavana osana asiakasyrityksemme liiketoimintaa siten, että meidän toimintamme edesauttaisi asiakasyrityksemme asettamia kaupallisia ja strategisia tavoitteita. Miksi meidän juristien pitäisi olla vain tukifunktio varsinkin kun juridiikka voi monessa hankkeessa olla olennaisesti vaikuttamassa koko hankkeen toteuttamiseen ylipäänsä? Voiko tai saako juristi olla luova?

Olen tuore Fondiaani ja taustani on perinteisessä asianajomaailmassa. Verrattuna asianajomaailmaan Fondialla jokaiselta juristilta kokemustasosta riippumatta edellytetään kykyä ja halua olla suorassa asiakaskontaktissa, toimia asiakaspalvelijana ja oppia ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja liiketoiminnan keskeisiä elementtejä suoraan asiakkaalta itseltään ja asiakkaan kanssa yhdessä toimien. Fondia toimii kiinteästi osana erityisesti LDaaS asiakkaidemme päivittäistä liiketoimintaa, minkä seurauksena opimme ymmärtämään asiakkaidemme liiketoimintaa ja siten toimimaan juridisessa analysoinnissa liiketoimintalähtöisesti. Esimerkiksi toimimalla asiakasyritystemme hallitusten sihteerinä, olemme saaneet näköalapaikan yrityksen liiketoimintaan ja mahdollisuuden proaktiiviseen neuvonantoon hankkeissa jo niiden suunnittelun alkuvaiheessa. Tarkoituksena ei ole vaikeuttaa uusia liiketoimintaideoita toteutumasta vaan löytää ratkaisu, joka on sekä sääntelyn puitteissa mahdollinen että liiketoiminnan kannalta toimiva. Sen sijaan, että listattaisiin vain hankkeeseen liittyvät riskit, tavoitteena on aina pyrkiä tarjoamaan selkeä toimintasuositus. Tuntematta liiketoimintaa tai toimialaa tarkemmin on luonnollisesti vaikeaa, tai mahdotonta, antaa asiakkaalle konkreettisia ehdotuksia siihen, miten tilanteessa tulisi toimia. Tavoitteenamme on aidosti tarjota palveluillamme asiakkaillemme kaupallista arvoa pragmaattisesti. Fondian LDaaS -palvelukonsepti perustuu kumppanuuteen. Olemme laki- ja riskienhallintapalveluita tuottava liiketoiminnan kumppani siten, että itse liiketoiminnassa voi nimenomaan keskittyä itse pihviin eikä lihassa olevaan piikkiin.

Fondia - We law your business