MyFondia VirtuaaliLakimies
21. heinäkuuta, 2017

Juridiikan harjoittajasta juristiin palveluna – lakialan murros tapahtuu palvelumallin muutoksen kautta

Nuorten lakimiesten urapolut ja tulevaisuudennäkymät ovat selvästi erilaiset kuin aiemmilla sukupolvilla. Oikeustieteellinen tutkinto oli aiemmin suhteellisen varma matkalippu vakaaseen, ennakoitavissa olevaan ja turvattuun uraan perinteisellä markkinalla. Toisin on nykyisen koulunpenkiltä ”oikeaan maailmaan” siirtyvän nuoren lakimiehen laita. Digitalisaation mukanaan tuomat kysymykset ja uudet vaatimukset koskettavat mitä suurimmissa määrin myös juristikuntaa.

Digimaailma ei kuitenkaan tarkoita perinteisen asianajon tai juridiikan harjoittamisen hautajaisia, päinvastoin. Digitalisoidut työvaiheet ja uudet työkalut tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia kehittää asiantuntijatyötä uusille tasoille. Fondia on tämän suuntauksen ylpeitä edelläkävijöitä ja puolestapuhujia. Kun manuaaliseen työhön menevä aika ja versiointiin kuluvat työtunnit valjastetaan aivojen tehokäyttöön teknisellä ja prosessin kanssa yhteensopivalla, monipuolisella, asiakaskeskeisellä palvelumallilla, voittavat sekä mielekkään työn ääressä työskentelevä ajatustyöläinen että tehostetusta työstä kustannustehokkaan tuloksen saava asiakas.

Lakialan asiakkaan korvaan arvokkaalta kuulostavat tuntilaskutusmallit ja monivaiheisten neuvottelujen mystiseksi jäävät lopputuotteet ovat pian onneksi jo mennyttä. Ketterät palveluntarjoajat tarjoavat enemmän joustavuutta niin palvelun hankkijalle kuin toteuttaville juristeille. Työ- ja perhe-elämän tasapaino on entistä tärkeämpää useimmille juridiikan alan työnantajillekin. Millenialistit ovat olleet tämän muutoksen avainhenkilöitä. He ovat kasvaneet arvostamaan teknistä sujuvuutta ja työn ketterää suorittamista. Ura juridiikan parissa yhdistelee nykyään useita eri osaamisaloja teknologian tuntemuksesta kriisinhallintaan, finanssiosaamiseen sekä digitaalisaation mukanaan tuomiin toistaiseksi tuntemattomiin uusiin vaatimuksiin.

Miten juridiikka kiipii tälle vuosituhannelle?

Lakiala muuttuu entistä laajemmin oikeudellisten palveluiden toimittamiseksi. Fondian Legal Department as a Service, LDaaS on yksi esimerkki juridisesta palvelumuotoilusta. Lakiosastomme tyytyväiset asiakkaat ovat todiste siitä, että maailma alkaa olla valmis uusiin toimintamalleihin myös traditionaalisilla aloilla. Ennen lakifirmat myivät puhtaasti juridista osaamista, eivät muuta. Teknologia, globalisaatio, liiketoiminnan monimutkaistuva kenttä sekä juridiikan perinteisesti korkea hintalappu ja vuoden 2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi ovat muuttaneet juridiikan palvelukenttää muistuttamaan lasten kolmipyöräistä. Palvelu perustuu kolmeen peruselementtiin, juridiseen osaamiseen, teknologiseen mahdollistamiseen ja prosessoituun menettelyyn. Trendi on nähtävissä osaamisen myymiseen aiempaa pidemmälle viedympään tuotteistamiseen siirtymisessä muillakin aloilla. Lääketiede oli aikoinaan lääkäreiden pienessä piirissä harjoittama erikoisala, joka on vuosien saatossa muovautunut nykyaikaiseksi terveydenhuolloksi, joka koostuu niin lääkäreistä, tekniikasta, prosessista, teknikoista kuin joukkoon uusina voimina liittyneistä eri hoitoalat yhdistävistä palveluntarjoajista. Lääkärit kokivat tämän mullistuksen vuosikymmen sitten; juristit ovat vasta nyt sukeltamassa samaan muutokseen. Juridiikka ei ole enää vain pykälien tulkintaa vaan liiketoimintalähtöistä kokonaisvaltaista businesspalvelua.

Parhaimmat yritysten juridiikan tuottavat yksiköt toimivat niiden palveluksessa, integroituina neuvonantajina ja liiketoiminnan kumppaneina. Monet ovat luoneet operaatioryhmiä juridiikkansa hoitamiseen. Nämä task force-henkiset ryhmät yhdistävät oikeudellisen, teknologisen, prosessi- ja projektinhallinnan asiantuntemuksen kustannusten laskemiseksi, riskien lieventämiseksi, palvelutason varmistamiseksi, prosessien standardisoimiseksi ja mittaamiseksi ja lopputuotteenaan merkittäviksi liiketoiminnan vaikutuksiksi. Fondian lakiosasto on kaikkea tätä ja on auttanut asiakkaitamme kiipimään juridiikkaansa kanssa 2010-luvulle. Jurdiikan palveluntarjoajien ei tulisi enää olla se viimeinen pysäkki, jossa tarkistetaan suunnitelman legitiimiys vaan luonnollinen osa prosesseja yrityksen arjen tukena.