MyFondia VirtuaaliLakimies
13. toukokuuta, 2016

Jokaisella työpaikalla on hanhia – eli ihmisiä joihin ei mikään tartu

”Kaveri on kuin hanhi, kaikki vesi valuu hänestä pois, eikä mitään häneen tartu.” Tällä tavalla toimitusjohtaja luonnehti erästä yrityksen huollon työnjohtajaa. Tällaisia kavereita on jokaisella työpaikalla ja kaikenlaisissa ammateissa ja tehtävissä.

Kävimme toimitusjohtajan kanssa tarkemmin läpi esimiehen työsuorituksen puutteita. Puutteita ja laiminlyöntejä oli lyhyesti sanottuna paljon. Niin paljon ettei niitä tässä ole aiheellista lähteä edes listaamaan. Jos nämä työsuorituksen puutteet olisivat ilmenneet kaikki samaan aikaan, olisi käsillä voinut olla jopa työsuhteen päättämistilanne työnantajan näkökulmasta. Olihan kyseessä sentään esimies, jolta voitiin edellyttää paljon enemmän kuin rivityöntekijältä. Lisäksi esimiehen laiminlyönneistä oli aiheutunut työnantajalle taloudellista haittaa sekä asiakassuhteiden menetyksiä. Toisaalta huomioon oli otettava myös se, että esimies ei ollut ylintä yrityksen johtoa vaan ns. keskijohtoa.

Ongelmana tilanteessa oli lähinnä se, että nämä esimiehen laiminlyönnit ja työn puutteet eivät olleet ilmenneet yllättäen. Itse asiassa esimies oli tehnyt työtään puutteellisesti jo usean vuoden ajan ja toimillaan jatkuvasti aiheuttanut työnantajalle vahinkoa. Hänen kanssaan oli keskusteltu asiasta ja esimiestä oli kehotettu muuttamaan toimintatapojaan, mutta mitään muutosta parempaan ei tullut. Näistä keskusteluista ei työnantajalla ollut mitään todisteita. Oli vain esimiehen oman esimiehen kertomus. Esimiehelle oli annettu jopa yksi kirjallinen varoituskin näistä laiminlyönneistä.

Työoikeudellisesta näkökulmasta työnantajalla ei kuitenkaan ollut työsuhteen päättämisperustetta tässä tilanteessa. Miksi ei ollut? Työnantaja oli kyllä käyttänyt kaikkia asiallisia keinoja tilanteen selvittämiseksi, mutta asiassa ei ollut toimittu tarpeeksi systemaattisesti. Esimiehelle annettu kirjallinen varoitus oli nimittäin ehtinyt vanhentua. Ajan kuluminen ja laiminlyöntien katsominen läpi sormien koituu tällaisessa tapauksessa työnantajaa vastaan. Mikäli esimiehen toistuviin laiminlyönteihin olisi puututtu vuoden sisällä kirjallisen varoituksen antamisen jälkeen, olisi työnantajalla ollut laillinen peruste irtisanoa esimies.

Nyt olemme takaisin lähtöruudussa. Työnantajalla on töissä esimies, joka ei suoriudu kunnolla työntehtävistään. Esimiehelle annettiin nyt uusi kirjallinen varoitus. Työnantaja sai ohjeet miten asettaa esimiehelle selvästi tavoitteet ja seurata niiden toteutumista. Jäämme seuraamaan, että:

  1. jääkö kaveri hanheksi, johon mikään ei tartu, jolloin työsuhde päätetään, tai
  2. muuttuuko hanhi joksikin muuksi, joka ei ole teflonista, jolloin työsuhde saattaa vielä jatkua, tai
  3. rupeaako hanhi munimaan kultamunia, jolloin esimiehen työsuhde alkaa kukoistamaan.

Optimistisesti toivon, että esimies ryhdistäytyisi. Valitettavasti elämän realiteetit ennustavat muunlaista lopputulosta.