MyFondia VirtuaaliLakimies
5. toukokuuta, 2010

IT2010-ehtojen julkistus 19.5.2010 - mietteitä projektin tiimoilta

Ennen päätymistäni lakimieheksi yksityissektorille, yhtenä vahvana vaihtoehtona mielessäni oli ura diplomatian tai järjestötehtävien parissa, jossa merkittävä osa työajasta käytettäisiin usean eri osapuolen näkemysten yhteensovittamiseen. Erinäisten mutkien kautta löysin kuitenkin itseni Fondialta painimassa mitä mielenkiintoisimpien ja monimutkaisten teknologiasopimusten parissa ja pyrkimys usean osapuolen etujen yhteensovittamiseen omalta osaltani on konkretisoitunut lähinnä kolmen sotilaallisen kriisinhallintakomennuksen muodossa.

Fondiassa, kuten missä tahansa alamme asiantuntijayrityksessä, lakimiehenä työskennellessä oman päämiehen etu on aina ensimmäisenä mielessä. Lukuun ottamatta eräitä konsortio- ja muita yhteisyritysjärjestelyjä, ammattikuntamme ajaa asiakkaan etua pääsääntöisesti tilanteessa, jossa pöydän toisella puolella istuu vain yhden yrityksen edustaja. Näin ollen viimeaikaiset kokemukset IT2010-projektista ovat olleet virkistävä tuulahdus arkeen.

IT2000-ehdot ovat kaikille säännönmukaisesti IT-sopimusten kanssa työskenteleville tuttu ehtokokoelma ja moni satunnaisesti asian parissa työskentelevä on varmasti ainakin ehdoista kuullut. Kuten IT2000-ehtojen nimestäkin voi päätellä, ehdoilla on ikää jo vuosikymmen ja millä tahansa alalla tällainen aika olisi tehnyt tehtävänsä, teknologiatoimialasta puhumattakaan. IT2000-ehdot valmistuivat vuoden 1999 joulukuussa jolloin esimerkiksi nyttemmin muodikas termi ”SaaS” suoritti vasta hapuilevia ensiesiintymisiään. Vaikka huhtikuussa 2009 tehdyssä käyttäjäkyselyssä IT2000-ehdot saivat edelleen kohtuullisen hyvän arvosanan, erästä palautteenantajaa lainatakseni: ”Ovat olleet erinomaisena tukena, mutta hyvääkin on syytä yhä parantaa.”

IT2000-ehtojen kaltaisia ehtoja ei uudisteta yhdessä yössä. Omalta osaltani ensimmäisiä askeleita otettiin jo lokakuussa 2008 ja jo paljon tätä ennen ehtojen oikeudenhaltijat ovat tehneet omia selvityksiään ehtojen uudistuksesta. Fondialta IT2010-projektissa mukana ovat kollegani Arto Lindfors sekä allekirjoittanut. Arto oli jäsenenä ehtojen varsinaista kirjoitustyötä tekevässä työryhmässä ja itse toimin ehtoluonnoksia kommentoivan seurantaryhmän sihteerinä. Projektin aikana eri ryhmien rajat ovat olleet melko joustavia ja useasti olenkin löytänyt itseni istumasta työryhmän kokouksissa ja vastaavasti työryhmän edustajat ovat säännönmukaisesti käyneet raportoimassa seurantaryhmälle.

Kokemuksena IT2010-projektiin osallistuminen on ollut, kuten aiemmin totesin, virkistävä tuulahdus normaaliin työrutiiniin. Oma tehtäväni seurantaryhmän sihteerinä ja vastaavasti Arton tehtävä työryhmän jäsenenä ei tällä kertaa olekaan ollut minkään nimenomaisen intressiryhmän etujen ajaminen vaan aidosti hyvien ja käyttökelpoisten ehtojen laatiminen joiden avulla ehtoja käyttävät yritykset pystyvät helpottamaan IT-palveluiden hankintaa sekä alentamaan sopimusneuvotteluihin liittyviä kustannuksia. Ehtojen laajasta käyttäjäpohjasta johtuen erilaisten intressiryhmien kannanotot ovat luonnollisesti poikenneet toisistaan merkittävästi ja näiden pyyntöjen, toiveiden ja vaatimusten yhteensovittaminen on ollut vähintäänkin mielenkiintoista. Ei liene epäselvää, että toimittajien mielipiteet mm. vastuunrajoitusten laskentaperusteesta ja immateriaalioikeuksien omistajuudesta eroavat melko olennaisesti asiakkaiden vastaavista mielipiteistä. Tästä johtuen kun eri osapuolten toiveiden mukaisesti tiettyä ehtoa muokataan kahdeksatta kertaa kuluneen puolen vuoden aikana ja lopputuloksena on havainto siitä, että uusin hieno luomus on täsmälleen sama kuin mikä se oli puoli vuotta ja viisi versiota takaperin, heikompaa voisi ns. ketuttaa. Vilpittömän hatunnoston projektin hallinnoimisesta ansaitsee työryhmän puheenjohtaja, Keskuskauppakamarin lakimies Jaakko Turunen joka on pitänyt langat tiukasti käsissään osapuolten toiveiden tynnyrin satunnaisesti läikkyessä laitojensa yli. Monesti Jaakon asema on ollut kaikkea muuta kuin kadehdittava, mutta hän on hoitanut leiviskänsä kunnialla.

IT2010-ehdot julkistetaan virallisesti 19.5.2010. Ehtokokoelman muutosten ja kokonaan uusien erityisehtojen sisäistämisessä menee kaikilla asianosaisilla varmaankin tovi, mutta uskon lopputuloksen olevan nykyaikainen ja ennen kaikkea käyttökelpoinen kokonaisuus.