MyFondia VirtuaaliLakimies
24. syyskuuta, 2015

IT2010 ehdot uudistuivat – mikä muuttui

IT-alan vakioehdot, IT2010-ehdot uudistuivat tänään. Uudet ehdot ovat nimeltään IT2015. Kuten nimestä voi päätellä, vanhat ehdot olivat jo viiden vuoden ikäiset. Se on nopealiikkeisellä toimialalla melko pitkä aika. Siksi ehtojakin oli syytä hieman uudistaa.

Ketterät ehdot

Suurimpana muutoksena ehtokokoelmassa ovat kokonaan uudet ehdot ketterään ohjelmistokehitykseen. Niitä on moni kysellyt ja työryhmä on vastannut tarpeeseen. Koska vakioehdot on pyritty tekemään soveltuviksi mahdollisimman moniin eri tilanteisiin, on ketteristäkin ehdoista pyritty tekemään mahdollisimman joustavat. Mihinkään tiettyyn ketterään projektimalliin (Scrum, Kanban ym.) ei ehdoissa ole sitouduttu, vaan osapuolet voivat (ja heidän pitääkin) itse sopia sovellettavasta projektimallista.

Ehdoissa määritellään ketterän kehitykset termit kuten iteraatiot, julkaisut, julkaisusuunnitelmat ja työlistat. Koska oleellisin ero perinteiseen vesiputousmalliin ketterässä kehityksessä on työtapa (vaiheistettu toteutus), on erityisesti iteraatioiden toteutukseen sekä projektin ohjaukseen kiinnitetty ehdoissa huomiota.

Puhdasoppisesta iteratiivisesta ohjelmistokehityksestä poiketen sopijapuolet voivat laatia toteutuksesta jo ennakolta projektisuunnitelman. Toisaalta ehdoissa tunnustetaan se, että toimituksesta ja sen sisällöstä voidaan sopia iteraatioittain ilman, että toimituksen koko sisältöä olisi sovittu jo projektin alussa. Ehdoissa on määritelty myös takuu ketterälle toimitukselle. Takuu koskee koko toimitusta, ei yksittäistä iteraatiota. Toimittaja on velvollinen korjaamaan sellaiset toimituksen virheet, jotka ilmenevät 6 kuukauden sisällä toimituksen hyväksymisestä. Virhe on määritelty tilanteeksi, jossa julkaisu tai toimitus ei vastaa sitä mitä on sovittu tai tilannetta, jossa julkaisu ei ole yhteensopiva yhden tai useamman samaan toimitukseen kuuluvan julkaisun kanssa.

Pilvipalveluehdot

Toinen isompi muutos on tehty erityisehtoihin tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista eli kansanomaisemmin pilvipalveluehtoihin. Niitä ei kirjoitettu kokonaan uusiksi, mutta ehtoihin lisättiin muun muassa kohta tietoturvaloukkauksiin reagoinnista, täsmennettiin toimittajan vastuuta varmuuskopioinneista ja lisättiin pilvipalvelun käyttöönottoa täsmentävä ehto.

Liiketoiminnan eettiset periaatteet

IT2015 ehtojen uudistuksen yhteydessä laadittiin myös malli liiketoiminnan eettisiksi periaatteiksi. Se määrittelee mm. hyvää hallintoa, liiketapaa, lahjontakieltoa ja ympäristöä koskevia eettisiä periaatteita. Mallia tullaan jakamaan IT2015 ehtojen yhteydessä, mutta se ei ole osa IT2015 erityisehtoja eikä sitä ole tarkoitettu liitettäväksi sopimuksiin sellaisenaan.

Vaikka IT2010 muihin ehtoihin kuin edellä mainittuun pilvipalveluehtoihin ei tehty muutoksia, nimetään kaikki IT2010 erityisehdot sekä yleiset ehdot uudestaan ja niistä tulee IT2015 sopimusehdot. Ehdoista on saatavana myös englanninkieliset versiot. Kaikki ne käyttäjät, joilla on voimassaoleva IT2010 lisenssi, tulevat saamaan uudet ehdot maksutta.

Arto Lindfors toimii lakimiehenä Fondialla ja on osallistunut sekä IT2010 että IT2015 ehtojen valmisteluun. Hän on myös kirjoittanut kirjan IT2010 Käytännön käsikirja, josta on tulossa uusi painos syksyllä 2015.Katsolyhyt video, jossa Arto kertoo IT2015 vaikutuksista pilvipalveluihin sovellettaviinehtoihin: