MyFondia VirtuaaliLakimies
26. helmikuuta, 2020

INCOTERMS® 2020 EHDOT- varmista oikea käyttö

Kansainvälinen kauppakamari (International Chamber of Commerce, ICC) on julkaissut uudet INCOTERMS® 2020-ehdot, jotka astuivat voimaan 1. tammikuuta 2020. Uusissa ehdoissa on muutoksia, joista on hyvä olla tietoinen.

Oikein käytettynä ehdot vähentävät riskiä ylimääräisistä kustannuksista, sekä myös muita ennakoimattomia riskejä. Nyt on täydellinen hetki varmistaa, että tietosi ovat ajan tasalla sekä ehtojen oikea käyttö liiketoiminnassasi.

Incoterms® 2020 – ehtojen taustasta

Incoterms®-ehdot ovat olleet käytössä jo melkein sata vuotta, ja niitä sovelletaan yleisesti kansainvälisessä kaupassa. Incoterms® 2020-ehdot ovat päivitetty versio Incoterms® 2010-ehdoista. Ehtojen tarkoitus on helpottaa tavaroiden toimitukseen liittyvien erinäisten velvoitteiden sopimista osapuolten välillä. Ehdot ovat sovellettavissa sekä kotimaiseen että kansainväliseen kaupankäyntiin, ja kattavat myös kaikki kuljetusmuodot.

Incoterms®-ehdot määrittävät paitsi luovutuspaikan sekä -ajankohdan, mutta myös vaaranvastuun (riski siitä, että tavara häviää tai vahingoittuu) siirtymisen ajankohdan. Ehdot määrittävät milloin myyjä on täyttänyt tavaroiden toimittamista koskevat sopimusvelvoitteensa ostajaa kohtaan. Sen sijaan Incoterms®-ehdot eivät sääntele omistusoikeuden siirtymistä.

Myös aikaisemmat Incoterms®-ehdot ovat sovellettavissa, joten osapuolten on määriteltävä nimenomaisesti mihin ehtokokoelmaan viitataan (yleensä viimeisin versio ehdoista). Valitun toimitusehdon tulee aina kuvastaa todellista käytäntöä.

Onko uusissa ehdoissa merkittäviä muutoksia Incoterms® 2010-ehtoihin verrattuna?

Uudet Incoterms® 2020-ehdot eivät tuo mukanaan dramaattisia muutoksia. Itse asiassa ainoastaan yhtä toimitusehtoa on muutettu; ”DAT” (Delivered at Terminal, eli toimitettuna terminaalissa) muutettiin ”DPU”:ksi (Delivered at Place Unloaded, eli toimitettuna ajoneuvosta purettuna). Muut tässä lyhyessä kirjoituksessa mainitsemisen arvoiset muutokset ovat:

- Turvallisuuteen liittyvät velvoitteet ja kustannuksia koskevat vaatimukset on lisätty kuhunkin toimituslausekkeeseen omaksi artiklakseen

- Mahdollisuus järjestää kuljetus myyjän tai ostajan omilla liikennevälineillä FCA, DAP, DPU sekä DPP-ehdoissa

- Vakuutussuojan vähimmäisvaatimukset ovat eri tasoiset CIF ja CIP ehdoissa

- Laivauskonossementtia voidaan käyttää FCA lausekkeen yhteydessä täydentävänä asiakirjana

Paras tapa sisällyttää Incoterms® 2020-ehdot

Mikäli osapuolet haluavat soveltaa Incoterms®-ehtoja sopimuksessaan, paras tapa on tehdä se nimenomaisella viittauksella ehtoihin, esimerksi:

”Tavaran toimitusehto on [valittu Incoterms®-ehto] [Nimetty toimituspaikka, jonka tulisi olla maantieteellisesti mahdollisimman tarkoin määritelty] (Incoterms 2020).”

Voiko Incoterms®-ehtoihin tehdä täydennyksiä tai muutoksia?

Usein tarkastellessani sopimuksia, huomaan osapuolten tehneen täydennyksiä tai muutoksia valittuun toimitusehtoon. Incoterms®-ehdoissa ei kielletä täydennyksiä taikka muutoksia, mutta osapuolten tulisi olla erittäin varovaisia välttääkseen ei toivotut yllätykset. On syytä aina tarkkaan harkita: Onko muutos tai täydennys välttämätön? Onko sopimusosapuolilla varmasti sama näkemys lisäyksistä tai täydennyksistä? Sopiiko muutos tai täydennys valitun toimitusehdon luonteeseen?

Miksi ehdot ovat niin tärkeät?

Vaikkei Incoterms® 2020 ehtoihin uudistuksen myötä tehty merkittäviä muutoksia edelliseen versioon verrattuna, on silti suositeltavaa tehdä kokonaisvaltainen tarkastelu siitä, että ostossa ja myynnissä käytetyt toimitusehdot ovat tarkoituksenmukaiset, vastaavat kauppatapaa ja niitä käytetään oikein. Mikäli toimitusehdon sisältöä ei ole ymmärretty, sopimatonta toimitusehtoa sovellettu, tai ehtoa on käytetty väärin, voi tästä pahimmillaan aiheutua lisäkustannuksia, tappioita tai jopa odottamattomia riskejä ja verovelvoitteita. Valittu Incoterms®-toimitusehto vaikuttaa myös siihen, miten myyntituottoja voidaan tulouttaa.

Heräsikö mielenkiintosi? Varaa tästä sinulle sopiva aika ja asiantuntijamme soittaa sinulle tuolloin.

Tavaramerkki- ja tekijänoikeusilmoitus: Incoterms® sekä Incoterms® 2020 logo ovat ICC:n tavaramerkkejä. Kyseisten tavaramerkkien käyttö ei merkitse yhteistyötä, hyväksyntää tai sponsotointia ICC:n kanssa tai toimesta. Incoterms® ehdot ovat ICC:n tekijänoikeudella suojattuja. ICC:n kotisivuilta voit löytää lisätietoa Incoterms®-ehdoista.