MyFondia VirtuaaliLakimies
19. maaliskuuta, 2013

Immateriaalioikeuksien suojaaminen kannattaa ottaa vakavasti

Immateriaalioikeudet (IPR, Intellectual Property Rights) voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen kategoriaan: 1) tekijänoikeuksiin ja 2) teollisoikeuksiin, joihin kuuluvat mm. patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuoja, tavaramerkit ja toiminimet.

Yritysten tulisi tiedostaa immateriaalioikeuksien merkitys ja niiden suojaaminen nykyistä paremmin. Immateriaalioikeudet ovat omaisuutta siinä missä käteinen rahakin. Immateriaalioikeuksien merkitys on erityisen tärkeä sellaisille yrityksille, joiden toiminta perustuu aineettomiin oikeuksiin, kuten esimerkiksi IT-yritykset, konsulttiyritykset tai mainostoimistot.

Etenkin PK-yrityksissä on immateriaalioikeuksien suojaamisen suhteen vaihtelevia käytäntöjä. Jokaisella yrityksellä tulisi olla minimissään yksinkertainen IPR-strategia, mieluiten dokumentoituna, jossa on pohdittu immateriaalioikeuksien suojaamiseen, hankintaan, puolustamiseen, ja kaupallistamiseen liittyviä asioita. IPR-strategian tulisi yksinkertaisuudessaan ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

  1. Oma tuotevalikoima ja sen suojaamiskeinot: yleensä suojamuotoja ja suojaamistapoja on useita. Tehokkaasti suojatut immateriaalioikeudet nostavat yrityksesi arvoa. Suojaaminen tuo myös kilpailuetua ja lisää näin tuloja.
  2. Kolmansien oikeudet: huolehdi siitä, että omat tuotteesi eivät loukkaa kolmansien oikeuksia.
  3. Oikeuksien puolustaminen: reagoi välittömästi yrityksesi tuotteisiin kohdistuviin loukkauksiin tai loukkausyrityksiin.
  4. Sopimukset: huolehdi siitä, että kolmansilta osapuolilta hankkimasi sekä kolmansille luovuttamasi oikeudet ovat johdonmukaisia ja vastaavat yrityksesi toimintamallia. Huolehdi myös siitä, että kantamasi riski ja ansaintamahdollisuudet ovat tasapainossa.
  5. Johdonmukaisuus: kun olet luonut yrityksellesi toimintamallin, seuraa sitä kaikissa tilanteissa johdonmukaisesti. Tarvittaessa yrityksesi on pystyttävä näyttämään oikeutensa.
  6. Asiantuntijat: immateriaalioikeusasioissa kannattaa käyttää myös asiantuntijoiden apua; mm. toimintamallin luomisessa, IPR:ien suojaamisessa, ylläpitämisessä, puolustamisessa sekä IPR:ien huomioimisessa kaikessa liiketoiminnassa.

Ehkäise ongelmat ajoissa

Alihankkijoiden käyttäminen erilaisten projektien toteuttamisessa on nykyisin arkipäivää. Alihankkijoiden kanssa tehtävissä sopimuksissa on ehdottomasti huomioitava, mitä oikeuksia yritykselle siirtyy projektien myötä. Pahimmassa tapauksessa yrityksellä saattaa olla immateriaalioikeuksia, joita sillä ei ole oikeutta käyttää. Esimerkiksi asiakasyritys saattaa ostaa IT-yritykseltä ohjelmistokehitystä, mutta IT-yritys ei ole sopinut kolmansien osapuolten kanssa oikeuksien käyttämisestä.

Ongelmatilanteita yrityksissä voivat aiheuttaa myös työsuhteessa syntyneet immateriaalioikeudet, etenkin tilanteissa, joissa entiset työntekijät, johtajat tai osakkaat ovat perustamassa omaa yritystä ja aikovat käyttää entiselle työnantajalle kuuluvia oikeuksia. Vaikka työsuhteessa luodut oikeudet voivat kuulua jo lainsäädännön nojalla työnantajalle, työ-, osakas- ja johtajasopimuksiin on kuitenkin syytä kirjoittaa asianmukaiset kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteet turvaamaan yritykselle kuuluvat oikeudet.

Yritysten immateriaalioikeuksia rikotaan jatkuvasti, osin jopa tahattomasti. Immateriaalioikeuksien asianmukainen suojaaminen sekä IPR-asioista sopiminen alihankkijoiden, asiakkaiden, työntekijöiden, johdon, osakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa vähentävät tai jopa estävät riitaisuuksien syntymistä ja ainakin helpottavat ongelmien ratkaisua.