MyFondia VirtuaaliLakimies
29. marraskuuta, 2010

Hyvä lakiosasto on loppujen lopuksi aika monimutkainen juttu

Fondian ydinliiketoiminta eli lakiosastopalvelu, LDaaS - Legal Department as a Service , on muutamassa vuodessa kehittynyt aivan valtavasti: Puhtaasta ideasta yli 60 yrityksen lakiasioiden hallinnointiin. Jälkikäteen tarkasteltuna Fondia osui palvelullaan sekä jo olemassa olevaan että piilevään kysyntään. Kysyntä vuorostaan perustuu siihen yksinkertaiseen tosiasiaan, että jokaisella yrityksellä ei välttämättä ole tarvetta tai resursseja palkata omaa lakimiestä ja asiantuntijoiden tuntityön ostaminen ei välttämättä ole se oikea ratkaisu juoksevien lakiasioiden hoitamiseksi.

Lakiosastopalveluamme kehitetään jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä yritysten lakiosastojen kanssa. Tämä yhteistyö ja jatkuva asiakaspalautteen kerääminen auttaa meitä paremmin ymmärtämään omaa liiketoimintaamme. Hyvä lakiosasto on tämän ytimessä. Tuoreimpien keskustelujen ja asiakaspalautteen mukaan hyvä lakiosasto on hyvinkin monisäkeinen eläin ja sille asetetaan hyvinkin korkeat odotukset ja kriteerit. Tutkimuksemme mukaan hyvä lakiosasto:

  1. hallitsee yrityksen kannalta relevantin juridiikan riittävän hyvin (laaja mutta ei liian syvä asiantuntemus) ja erityisesti sopimusasiat
  2. toimii liiketoimintalähtöisesti eli ymmärtää eri liiketoimintamalleja, osallistuu liiketoimintakoulutuksiin, hakee tehdaslattiatason ymmärrystä liiketoiminnasta ja omaa hyvän talousosaamisen
  3. ymmärtää juridiikan tukevan roolin (ei korosta sitä itsessään liikaa) eikä esim. lähde oma-aloitteisesti tai edes liiketoiminnan pyynnöstä hoitamaan sopimusneuvotteluja heidän puolestaan
  4. on integroitu osa itse liiketoimintatiimiä (ei erillinen ulkopuolinen neuvonantaja), joka jatkuvasti sparraa johtoa ja pyrkii juridiikan avulla löytämään liiketoiminnan kaipaamia ratkaisuja ja jonka edustaja (useimmiten päälakimies) toimii tämän takia aina täysivertaisena johtoryhmän jäsenenä ja mieluiten myös yhtiön hallituksen sihteerinä
  5. ymmärtää riskienhallinnan ja soveltaa sitä neuvonantoonsa tavoitteenaan avustaa liiketoimintaa löytämään optimaaliset riski-tuottosuhteet
  6. uskaltaa tehdä päätöksiä ja perustaa suosituksena kokemukseen
  7. omaa hyvät juridiset yhteistyöverkostot asiantuntijapuolella ja ulkomailla, jotka palvelevat yrityksen tarpeita mahdollisimman hyvin
  8. tietää aina mitä yrityksessä tapahtuu
  9. kouluttaa ja ohjeistaa organisaatiota aktiivisesti ja pyrkii näin tehokkaasti jalkauttamaan riittävää juridista osaamista eri puolille organisaatiota
  10. järjestäytyy, kouluttautuu ja johtaa yksikköään kaikkien edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Jokaisen olemassa olevan lakiosaston tulisi aktiivisesti pyrkiä kehittymään edellä mainittujen tavoitteiden valossa kohti lakiosastonirvanaa. Tämä lienee sellainen olotila, jolloin lakifunktioita ei enää koeta tai edes ymmärretä erillisenä yksikkönä, vaan se on positiivisen syövän muodossa penetroinut koko organisaation, neuvoo asiantuntevasti ja liiketoimintalähtöisesti mutta samalla huomaamattomasti. Virus, joka imee kaiken tiedon, vaikuttaa kaikkeen päätöksentekoon mutta joka samalla vahvistaa potilaan yleiskuntoa.

Fondialla pyrimme kehittämään lakiosastopalveluamme yllä mainittuun suuntaan. Siinä missä yrityksillä on vain yksi lakiosasto kehitettävänä, meillä on niitä jo yli 60 ja lakiosastoperheemme jatkaa koko ajan kasvamistaan. Näin meille on samalla syntynyt aivan upea R&D kenttä lakiosastopalveluiden kehittämiselle ja optimoimiselle. Uskomme olevamme oikealla kehityspolulla, sillä asiakaspalautteemme on erinomaista. Jopa 96 % Lakiosasto-asiakkaistamme suosittelisi palveluamme ystävälleen.

Lue lisää Fondian LDaaS-lakiosastopalvelusta: