MyFondia VirtuaaliLakimies
9. joulukuuta, 2019

Fondian urheiluoikeuden asiantuntijat Mikko Kohtala ja Tom Hedkrok Urheilun oikeusturvalautakunnan jäseniksi

Urheilu on suurten tunteiden näyttämö. Ammattimainen urheilu sekä seuratoiminta ovat herkkiä paikkoja ristiriitatilanteille. Riidanalaisiksi kysymyksiksi voivat kärjistyä eriävät mielipiteet niin arvokilpailujen valintakriteereistä kuin sopimusrikkomukset ja seurajäsenyyteen liittyvät asiatkin. Urheilun oikeusturvalautakunnan asema osana urheilun riidanratkaisujärjestelmää on keskeinen.

Olympiakomitean syykokous nimitti marraskuun lopussa Urheilun oikeusturvalautakunnan uuden kokoonpanon kaudelle 2020-2023 sekä hyväksyi sääntömuutoksen liittyen kurinpitovaltaan dopingrikkomuksissa.

Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajistoon nimitettiin puheenjohtajaksi Timo Ojala, varapuheenjohtajaksi Pia Ek ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ilkka Lahtinen. Lautakunnan jäseninä jatkavat alkavan kolmivuotiskauden myös Fondian pitkän linjan urheiluoikeuden asiantuntijat Senior Legal Counsel Mikko Kohtala sekä Senior Legal Counsel Tom Hedkrok.

Urheilun oikeusturvalautakunta rakentamassa oikeudenmukaista urheilua

Urheilun oikeusturvalautakunta on urheilujärjestöistä riippumaton elin, joka käsittelee muun muassa valitusten perusteella Suomen antidopingsäännöstön mukaan tehtyjä päätöksiä. Lautakunta toimii toimivaltansa piirissä myös välimiesoikeutena, jos valittaja ja järjestö, jonka tekemää päätöstä valitus koskee, niin sopivat tai valituksen jättävä urheilija näin vaatii.

Lautakunnan toimivaltaan kuuluvat mm. valitukset, joiden kohteena voivat olla urheiluyhdistyksen päätökset, jotka koskevat erottamista yhdistyksen jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamista tai kurinpitotoimia. Lautakunta voi myös käsitellä valituksia koskien yhdistyksen päätöksen sääntöjen vastaisuutta, muttei ottaa kantaa kysymyksiin, joissa punnitaan urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Lämpimät onnittelut fondiaani-jäsenillemme urheilun oikeudenmukaisuuden valvonnan näköalapaikoista!