MyFondia VirtuaaliLakimies
13. helmikuuta, 2019

Fondian energiaseminaari: muutostrendejä energiahankkeiden luvituksessa

Fondian energiaseminaarissa etsimme keinoja lupaprosessien sujuvoittamiseen.

Vuosia kestävä lupaprosessi ja siitä mahdollisesti aiheutuva konfliktien kärjistyminen ei ole kenenkään osapuolen etu. Menettelytavat määritellään lainsäädännössä, mutta myös asioiden käytännön toteutuksella on hankkeiden luvituksessa suuri merkitys.

Prosesseja on mahdollista sujuvoittaa hyvällä etukäteissuunnittelulla.

Kyse ei ole vain tarvittavien lupien hakemisesta vaan etukäteen on syytä miettiä viestintää ja vuorovaikutusta sekä hankkeeseen vaikuttavien erilaisten intressien merkitystä lupaprosessissa. Kaj Hellsten, joka on hoitanut maamme suurimpien energiahankkeiden luvanhakuprosesseja, avaa esityksessään niissä havaitsemiaan muutoksia. Jo lupaa haettaessa on tärkeää tietää, mitä seikkoja prosessissa painotetaan ja mitä asioita tulee jo ennen luvan hakemista pyrkiä hoitamaan kuntoon.

Lupaprosessien sujuvoittaminen on myös yhteiskunnalliselta kannalta tärkeää.

Yhden luukun lainsäädäntöhanke, joka mahdollistaa hankkeeseen kuuluvien lupien samanaikaisen käsittelyn, on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sillä pyritään kilpailukyvyn vahvistamiseen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Hallituksen esitys, jonka reunaehtona on maakuntauudistuksen täytäntöönpano, on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Ari Ekroosin esityksessä kuulemme ajankohtaisen katsauksen lakimuutoksen tämän hetkisestä tilanteesta.

Vuorovaikutus ja intressien yhteensovittaminen liittyy merkittävänä osana hankkeiden toteuttamiseen.

Vaikeisiin riitakysymyksiin on syytä etsiä ratkaisuvaihtoehtoja, joilla kärjistyneiden kiistojen syntyminen voitaisiin estää. Lasse Peltosella on laaja käytännön kokemus vuorovaikutuksen ja sidosryhmäyhteistyön vahvistamisesta jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Hän kertoo esityksessään yhteistoiminnallisesta suunnittelusta, jolla hankkeen sosiaalista hyväksyttävyyttä olisi mahdollista lisätä ja kärjistyneitä kiistoja välttää.

Fondian maksuton Energiaseminaari järjestettiin Fondian Helsingin toimistolla tiistaina 12.3.2019 klo 9:00-12:00.