MyFondia VirtuaaliLakimies
4. heinäkuuta, 2018

Fondian digiprojekti: mihin meidän tulee valmistautua digitalisaation murroksessa?

Me Fondialla olemme parin viimeisen vuoden aikana tehneet tutkimusta digitalisaatiosta. Digitalisaatio ilmiönä muokkaa yhteiskuntaamme nopealla tahdilla ja muutosvauhti vain kiihtyy entisestään. Digitalisaation vaikutukset ulottuvat liiketoiminnan eri osa-alueille toimialarajoista riippumatta, mikä tuo mukanaan loputtomia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös haasteita näiden toteuttamisessa. Tutkimuksen toteuttamisen lähtökohtana on ollut halumme ymmärtää syvällisesti asiakasyrityksissämme ja niiden toimialoilla tapahtuvaa muutosta voidaksemme olla entistä parempi ja proaktiivisempi lakikumppani.

Tutkimusta varten Fondian juristit haastattelivat yhtiöitä 13 eri toimialalta Suomessa. Haastateltujen yhtiöiden joukkoon mahtui niin toistasataa vuotta vanhoja perinteikkäitä toimijoita kuin myös nuoria, ketteriä diginatiivifirmojakin. Yhtiöiden iästä, koosta ja toimialasta riippumatta niitä yhdisti yksi asia: kaikki painottavat strategioissaan digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Tutkimuksen suunnittelussa mukana olivat Aalto Yliopiston professori Liisa Välikangas ja Kauppakamarin digitalisaatioasiantuntija Ilkka Lakaniemi, joilta saimme mittaamattoman arvokasta apua tutkimuskysymysten laatimiseen.

Tutkimustuloksemme osoittivat tiettyjen esiin tulleiden digitalisaatiotrendien vaikuttavan kaikkien haastattelemiemme yritysten toimialoilla riippumatta yritysten luonteesta tai iästä. Muutoksen kohteena ovat niin yhtiöiden tarjooma kuin prosessitkin ja yksi osa tätä kehitystä on uusien teknologioiden käyttöönotto. Hyödyntämällä uusia teknologioita yhtiöt ovat mm. pystyneet paremmin kohdentamaan palveluitaan, tehostamaan työskentelyään, automatisoimaan tuotantoketjujaan ja tuomaan asiakkaidensa saataville ratkaisuja, jotka aikaisemmin eivät ole olleet mahdollisia.

Kun minulle tarjottiin mahdollisuutta työskennellä tämän digiprojektin parissa, en osannut aavistaa, kuinka opettavaisesta tehtävästä oli kyse. Jo itsessään se, että sain tutustua useisiin suomalaisiin yhtiöihin ja niiden toimintaan, oli ainutlaatuinen kokemus oikeustieteen opiskelijalle. Kuitenkin mielenkiintoisinta oli kuulla ja nähdä, miten yhtiöt tarttuvat digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin ja toisaalta, miten ne etsivät ratkaisuja edessä yhä häämöttäviin, etenkin lainsäädännöstä aiheutuviin haasteisiin. Yhtiöiden meille jakamat käytännön esimerkit kertovat digitalisaatiosta ajankohtaista tarinaa. Suurin kiitos kuuluukin kaikille haastatelluille.

Tutkimuksen tulokset julkistetaan 9.11.2018 järjestettävässä toisessa Fondian digiseminaarissa.