MyFondia VirtuaaliLakimies
28. huhtikuuta, 2010

FondiaAcademy: Työoikeus ja HR 22.4

Vuosikellon mukainen toinen FondiaAcademy pidettiin 22.4.2010 ja sen aiheena oli Työoikeus ja HR. Koulutuksen keskiössä olivat tällä kertaa epätyypilliset työsuhteet: määräaikaiset, osa-aikaiset ja vuokratyösuhteet. Nämä työsuhteet yleistyvät koko ajan ja yhä useampi työsuhde poikkeaa muodoltaan tai kestoltaan kokopäiväisistä toistaiseksi voimassa olevista työsuhteista, joita on kuitenkin edelleen valtaosa työsuhteista .

Irmeli Timonen Fondialta aloitti koulutuksen työoikeuden ajankohtaiskatsauksella. Irmeli kävi läpi viimeisen vuoden aikana tehtyjä lakimuutoksia ja oikeuskäytäntöä sekä lähitulevaisuuden näkymiä. Viimeisimpinä lakimuutoksina Irmeli nosti esiin työsopimuslain osa-aikaisia sairauspoissaoloja koskevan lakimuutoksen sekä yhteistoimintalain ja yksityisyyden suojan muutokset koskien teknistä valvontaa ja sähköistä viestintää. Lisäksi Irmeli esitteli vuoden aikana annettuja korkeimman oikeuden ennakkotapauksia (mm. KKO 2009:52 , KKO 2009:83 , KKO 2010:5 , KKO 2010:11 koskien määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamista ja KKO 2010:20 ). Uudistusnäkymistä keskeisimmät ovat yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistus , joka on komiteamietintövaiheessa, sekä uusi yhteistoiminta-asiamies , joka aloittaa toimessaan heinäkuun alusta.

Seuraavaksi Hanna Skurnik-Järvinen Helsingin seudun kauppakamarista kertoi määräaikaisten työsuhteiden erityispiirteistä. Korkein oikeus ja työtuomioistuin ovat käsitelleet määräaikaisiin työntekijöihin liittyviä kysymyksiä useissa tuomioissaan. Hanna käsitteli erityisesti määräaikaisuuden perusteeseen, työsuhteen ehtojen määräytymiseen ja työsuhteen päättymiseen liittyviä seikkoja. Vaikka oikeuskäytäntö on pääasiassa työntekijän oikeuksia suojaavaa, työnantajien oikeuksia turvaa muun muassa oikeus purkaa määräaikaisten työntekijöiden työsuhde sairauden perusteella, mikäli työkyky on pitkäaikaisesti alentunut siinä määrin, että se estää työtehtävien hoitamisen (ks. KKO 2006:104 ).

Irmeli jatkoi Hannan jälkeen otsikolla Osa-aikaiset työsuhteet ja vuokratyö. Työnantajalla on osa-aikaisia työntekijöitään kohtaan paljon velvoitteita, esimerkiksi lisätyön tarjoamisvelvollisuus, jonka laiminlyönnistä työnantaja kantaa aina riskin, myös tilanteissa, joissa työntekijä on muuttanut mieltään lisätyöstä. Kannattaakin sopia, että työntekijän pitää ilmoittaa muutoksesta kirjallisesti. Vuokratyöstä ja siihen liittyvistä haasteista Irmeli nosti esiin salassapitokysymykset, työsuhdevelvoitteet ja työnantajan ja käyttäjäyrityksen välisen vastuunjaon. Vuokratyöntekijöiden osalta heräsi keskustelua siitä, miten direktio-oikeus jakaantuu esimerkiksi suoritustavoitteiden valvonnassa. Onkin tärkeää, että käyttäjäyritys ja vuokrausyritys määrittelevät keskinäisessä vuokrasopimuksessaan tarkasti erilaiset vastuut ja velvollisuudet samoin kuin myös oikeudet.

Viimeisenä lavan otti haltuun Suvi Barsk ISS Palvelut Oy:sta. ISS:lla on paljon erilaisia työsuhteita ja toimipisteitä, ja se toimii koko Suomen alueella. ISS:lla on toimialan erityispiirteisiin soveltuvat tiedonhallintajärjestelmät ja menetelmät, joiden avulla henkilöstöresursseja voidaan koordinoida tehokkaasti. Perinteisesti osa-aikaisten työntekijöiden hoitamia toimenkuvia on nykyisin yhdistelty siten, että sama työntekijä voi tehdä pidemmän työvuoron aikana useita tehtäviä, eli niin sanottua monipalvelutyötä. Määräaikaisia työntekijöitä ja vuokratyöntekijöitä käytetään vain poikkeustilanteissa, ja nykyisin ISS:n oma vuokraustoiminta tehostaa myös osa-aikaisten lisätyön saamista.

Kaikki esitykset poikivat hyvää keskustelua muun muassa epätyypillisten työsuhteiden käytön tarpeellisuudesta. Yleisöstä esitettiin hyviä näkemyksiä siitä, tarjoavatko tällaiset työsuhteet oikeastaan enempää jouston mahdollisuuksia kuin toistaiseksi voimassa olevat kokoaikaiset työsuhteetkaan, erityisesti yhteistoimintamenettelyjen suhteen. Monet olivat perustellusti sitä mieltä, että ns. tavalliset työsuhteet taipuvat ja joustavat aivan yhtä paljon, elleivät enemmänkin kuin esimerkiksi määräaikaiset työsuhteet.

Kevään viimeisessä FondiaAcademyssa 19.5. käsitellään sopimusriskien hallintaa.