MyFondia VirtuaaliLakimies
28. toukokuuta, 2010

FondiaAcademy: Liiketoimintasopimukset 19.5.2010

Kevään viimeinen FondiaAcademy käsitteli yleisesti liiketoimintasopimuksia ja erityisesti sopimusriskien hallintaa vastuunrajoituslausekkeiden ja vakuutusten avulla sekä lakiosaston merkitystä riskienhallinnan kannalta. Tilaisuuden avasi Janne Ala-Sippola , joka kertoi lyhyesti päivän ohjelmasta ja esitteli tulevan syksyn FondiaAcademy-koulutusten aikataulun. Fondian Minna Laapotti aloitti ajankohtaiskatsauksella sopimusoikeuden alalta. Sopimusoikeuden osalta lakimuutoksia on tapahtunut melko vähän, mutta korkein oikeus on julkaissut muutaman mielenkiintoisen ratkaisun kuten KKO 2009:89 ja KKO 2010:23 .

Varsinaisen koulutuksen ensimmäinen puhuja oli tutkijatohtori, OTT Olli Norros Helsingin yliopistolta. Olli keskittyi esityksessään siihen, kuinka sopimusriskejä voidaan rajoittaa vastuunrajoituslausekkeilla. Esityksessä käsiteltiin tarkemmin muun muassa ylivoimaista estettä, välittömien ja välillisten vahinkojen erottelua, sopimussakkoa sekä velallisen törkeää tuottamusta.

Aamupäivän seuraava puhuja oli Sari Lintumaa Zurich Insurance Plc , Finland branch:sta. Hän käsitteli eloisan esityksensä aikana vahingonkorvausvastuuta sopimussuhteissa ja riskien vakuuttamisen mahdollisuuksia. Sari käytti mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä esimerkkejä muun muassa demonstroidessaan tuotevastuuvakuutuksiin liittyvää rajoitusta komponenttien vaihtokustannusten korvaamisen osalta. Kokonaisuudessaan Sarin esitys oli raikas tuulahdus vakuutusmaailmasta ja herätti ainakin oman mielenkiintoni uudella tavalla vakuutusten maailmaa kohtaan.

Viimeisen osuuden pitivät Fondian Maire Laitinen ja Erkki Hyvärinen. Molemmilla on pitkä kokemus yritysjuristin tehtävistä eri yrityksissä. Maire ja Erkki käsittelivät yritysjuristin ja lakiosaston roolia sopimusriskien hallinnassa. Maire keskittyi käsittelemään hyvää hallintoa ja johdon vastuuta. Erkin puheenvuoron pääkohdat liittyivät strategiseen ja operatiiviseen sopimusriskienhallintaan. Erkki antoi myös kokeneena yritysjuristina tehtävien priorisointiin ja ajanhallintaan sellaisia käytännön vinkkejä, jotka kuulostivat ainakin näin juristin uran alkutaipaleella olevan mielestä varsin osuvilta.

Päivän ohjelma oli rakennettu siten, että koulutus eteni teoriasta käytäntöön ja olikin varsin mielenkiintoinen kokonaisuus. Käsiteltävien asioiden esitystapa oli ytimekästä ja käytännönläheistä.