MyFondia VirtuaaliLakimies
29. maaliskuuta, 2010

FondiaAcademy: Julkiset hankinnat 17.3

FondiaAcademy koulutussarja on laadittu erityisesti lakiosastotyötä tekevän lakimiehen tarpeet huomioiden. Olemme jakaneet koulutuksen kuuteen vuosikellon mukaiseen osa-alueeseen, jotka meidän näkemyksemme mukaan tukevat parhaiten lakiosastotyötä tekevän juristin osaamisen ylläpitämistä, kehittymistä ja syventämistä. Pyrimme myös tarkastelemaan päivän teemaa useista eri näkökulmista. Ulkopuolisen asiantuntijan tai lakiosastotyötä tekevän juristin näkökulmasta poikkeavan ja erilaisen lähestymistavan julkisiin hankintoihin antoi hankintayksikön näkökulma.

Vuoden 2010 ensimmäinen tilaisuus järjestettiin keskiviikkona maaliskuun 17. päivä FondiaTalossa Helsingissä. Tilaisuus oli samalla historiallinen siinä mielessä, että se oli ensimmäinen Fondian lakimiesten lisäksi muille yritysjuristeille suunnattu FondiaAcademy –koulutus.

Ilona Pilkama-Paajanen aloitti tilaisuuden ajankohtaiskatsauksella kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin. Kilpailunrajoituslakia uudistettiin laajemmin edellisen kerran vuonna 2004 ja tällä hetkellä laaditaan parhaillaan hallituksen esitystä uuden kilpailulain voimaansaattamiseksi. Tämänhetkinen tilanne on se, että laki tulisi voimaan viimeistään alkuvuonna 2011. Uuden lain myötä on odotettavissa muutoksia mm. kilpailuasioiden käsittelyn tehostamiseen ja yritysten oikeussuojaan, seuraamusjärjestelmän ennakoitavuuteen ja leniency-järjestelmään liittyen. Lyhyesti sivuttiin myös viime aikojen oikeuskäytäntöä kartelleihin liittyen (ks. KHO:2009:83 ja MaO:614/09 ). Julkisia hankintoja koskevan lain kokonaisuudistus tuli voimaan vuonna 2007. Hankintalakia ollaan jälleen uudistamassa kevään 2010 aikana. Päivän viimeinen puheenvuoro keskittyi tarkemmin kyseiseen uudistukseen.

Seuraavaksi kuulimme Turun kaupungin Hankinta- ja logistiikkajohtajan Pauliina Lautiaisen esityksen Turun hankintatoimen hoitamisesta. Pauliina kertoi miten Turussa ollaan jatkuvasti kiinnitetty enemmän huomiota hankinta-asioihin ja prosessien kehittämiseen ja kuinka hyviä tuloksia näillä toimilla on saatu aikaan. Yhtenäinen toimintapa on tehostanut merkittävästi toimintaa ja yritysyhteistyön merkitys on korostunut entisestään, samalla kun on pyritty mm. lisäämään tiedonkulkua ja vuorovaikutusta yrittäjien kanssa. Pauliinan esitystä kuvaa hyvin seuraava osallistujalta saamamme palaute: ”Erittäin mielenkiintoinen ja selvä kuvaus toiminnasta ja ongelmista hankintatoimessa”.

Tämän jälkeen lavalle astui Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön johtava lakimies Juha Myllymäki , joka alusti mm. hankintalainsäädännön soveltamisesta ja tarjoukseen vastaamisesta. Julkisia hankintoja tehtiin vuonna 2008 yhteensä lähes 15 miljardilla eurolla, joten kyseessä on erittäin suuret intressit sekä ostajien että myyjien näkökulmasta. Juha kertoi mm. julkisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvistä yleisistä periaatteista sekä tarjoajalle asetettavista vaatimuksista ja hankinnan kohteen määrittelystä.

Aamupäivän päätti Ilona Pilkama-Paajasen puheenvuoro, joka keskittyi hankintalain uudistuksen pääkohtiin. Ilonan tiivis esitys nosti esille hankinta-asioiden oikeussuojajärjestelmän muutokset, suorahankintojen vapaaehtoisen ilmoittamisen sekä kansallisten kynnysarvojen kaksinkertaistumisen (15.000 -> 30.000€). Lisäksi yksityiskohtaisemmin käytiin läpi mm. seuraamusjärjestelmän muutoksia ja muutoksenhakuun liittyviä kysymyksiä.

Vaikka päätimme tilaisuuden hieman aikataulusta jäljessä kokonaisvaikutelma tilaisuudesta oli erittäin positiivinen ja mielenkiintoiset keskustelut jatkuivat vielä lounaalla. Ilmapiiri tilaisuudessa oli rento ja yleisö osallistui heti ensimmäisestä puheenvuorosta alkaen keskusteluun kysymyksillä ja kommenteilla. Olemme vakuuttuneita siitä, että juridinen osaaminen kehittyy parhaiten hedelmällisissä keskusteluissa ja tämän vuoksi kiitos onnistuneesta tilaisuudesta kuuluu kaikille tilaisuuteen osallistujille.

Odotamme mielenkiinnolla seuraavaa FondiaAcademya, joka järjestetään huhtikuussa aiheesta Työoikeus ja HR .