MyFondia VirtuaaliLakimies
12. tammikuuta, 2017

Fondia selvittää mahdollisuuksia listautua First North Finland -markkinapaikalle

Liikejuridiikan täyden palvelun talo Fondia selvittää mahdollisuuksia listautua First North Finland -markkinapaikalle, tavoitteena liikejuridiikan markkinoiden uudistaminen

Fondian tavoitteena on uudistaa lakipalvelumarkkinoita ja tarjota yrityksille yksilöllisiä ja moderneja tapoja hankkia lakipalveluita. Ainutlaatuisella toimintamallillaan Fondia hakee kasvua erityisesti kasvavasta keskisuurten yritysten markkinasegmentistä sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Kasvun tueksi yhtiö on päättänyt selvittää mahdollisuuksia listautua Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Mahdollisen listautumisen toteutuessa Fondiasta tulisi ensimmäinen pohjoismainen liikejuridiikan alan yritys, jonka osakkeet olisivat julkisen kaupankäynnin kohteena.

Digitalisoituminen ja kansainvälistyminen muuttavat voimakkaasti yritysten toimintaympäristöä ja synnyttävät jatkuvasti uudenlaisia tarpeita myös lakipalveluille. Erityisesti keskisuurissa yrityksissä, joilla ei ole riittävästi omia lakiresursseja, on kasvavaa tarvetta juridiselle osaamiselle. ”Me tähtäämme tähän kasvavaan markkinasegmenttiin ainutlaatuisella toimintamallilla ja sähköisillä työkaluilla. MyFondia -työkalun kautta asiakas voi keskitetysti hallita lakiasiansa ja LDaaS -palvelun avulla juristimme ovat asiakkaan käytettävissä aina tarpeen mukaan ja ennakoitavin kustannuksin”, kertoo Fondian toimitusjohtaja Salla Vainio.

Fondian toimintatavat ja palvelukonsepti eroavat huomattavasti perinteisistä toimijoista markkinoilla, ja yhtiötä on menestyksekkäästi kehitetty tällä toimintamallilla jo yli kymmenen vuotta. Yhtiö on kannattavasti kasvava liikejuridiikan yritys, jonka digitaalinen palvelukonsepti on keskeisessä roolissa sen palveluntarjonnassa.

Nykyisen toiminnan lisäksi Fondian tavoitteena on laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille. ”Digitaalinen palvelukonseptimme on hyödynnettävissä tehokkaasti eri markkinoilla. Mahdollinen listautuminen tukisi myös tätä kansainvälistymistavoitetta”, jatkaa Salla Vainio.

Sen lisäksi, että mahdollinen listautuminen tukisi Fondian kasvustrategian menestyksekästä toteuttamista ja pääsyä pääomamarkkinoille investointien rahoittamiseksi, se myös lisäisi Fondian tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana erityisesti ulkomailla.

Yhtiön suurimmat omistajat ovat ilmaisseet tukensa listautumismahdollisuuksien selvittämiselle. Mahdollisen listautumisen toteutuksesta ja ajoituksesta päätetään myöhemmin.

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 13 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 arviolta noin 14,75 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 100 työntekijää.

Fondia Oy

Lisätietoja:

Salla Vainio, toimitusjohtaja, puh. 020 7205 429 Marianne Saarikko Janson, kaupallinen johtaja, puh. 020 7205 401

HUOMAUTUS:

Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous merkitä tai ostaa arvopapereita eikä tätä tiedotetta tai mitään siinä esitettyä tietoa tule pitää sopimuksena tai minkään muun tarjouksen, sitoumuksen tai lupauksen perustana. Mikäli yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, mahdollinen päätös sijoittaa yhtiön arvopapereihin merkitsemällä tai hankkimalla niitä on perustettava kokonaisuudessaan yhtiön tällaisen tarjouksen tai kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä julkistamaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön. Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.