MyFondia VirtuaaliLakimies
9. marraskuuta, 2012

Erinomainen esimies ja kuinka sellaiseksi tullaan

Yksi juridiikan perussääntöjä on, että oikeudet ovat velvollisuuksien vastapareja - ei toista ilman toista. Myös esimiehen asemaan kuuluu oikeuksia, valtaa ja vastuuta, joita saa ja täytyy käyttää. Laki velvoittaa esimiestä toimimaan ja olemaan 'pomo'. Esimies joutuu puuttumaan, selvittämään ja toisinaan ratkaisemaan hankaliakin ongelmia. Ne voivat liittyä esimerkiksi alkoholin väärinkäyttöön, kiusaamiseen tai vaikkapa sairauspoissaoloihin.

Rohkeus puuttua

Alkoholiongelmaan puuttuminen työpaikalla voi tuntua vaikealta ja kiusalliselta, mutta se kuuluu kuitenkin esimiehen velvollisuuksiin. Miksi? Koska esimiehellä on velvollisuus huolehtia työpaikan turvallisuudesta ja humalainen työntekijä – tietysti tehtävästä riippuen - voi olla vaaraksi itselleen, mutta hän voi olla myös fyysisesti tai henkisesti vaaraksi työkavereilleen. Alkoholiongelman peittely työpaikalla on henkisesti raskasta. Alkoholin väärinkäyttö työn yhteydessä ja ennen kaikkea siihen puuttumattomuus myös rapauttaa työpaikan moraalia ja huonontaa ilmapiiriä.

Vastuullinen esimies uskaltaa puuttua asiaan. Hänen on hankittava näyttö alkoholista ja päihtyneenä olemisesta ja siitä syystä esimiehen ei pidä toimia yksin: paikalla on oltava todistaja ja mieluiten kummallakin puolella pöytää. Esimiehen työtä helpottaa, mikäli työpaikalla on hoitoonohjauskäytännöt ja päihdeohjelma kunnossa.

Muutos lähtee välittämisestä

Myös tavallisemmissa ongelmissa, kuten sairauspoissaolojen hallinnassa, on esimiehen välittämisellä iso merkitys. Hän vaikuttaa omalla työllään työhön paluun helpottamisessa tai vaikeuttamisessa. Jos esimies ei välitä ja eikä usko siihen, että nykytilaan on mahdollista tehdä muutoksia, ei niitä kukaan muukaan organisaatiossa tee.

Jotta esimies voi välittää, tarvitsee hän toki toimivat välineet välittämiseen. Näitä välineitä ovat esimerkiksi tarvittavat lomakkeet ja puhelinkeskustelut alaisen kanssa. Yksin esimies ei kuitenkaan voi toimia, vaan sairauspoissaoloista välittäminen edellyttää että koko organisaatio luo itselleen yhteisen tavan toimia sekä selventää olemassa olevat käytännöt.

Yhteiset pelisäännöt

Esimiehen silmien alla voi olla myös työyhteisöön liittyvä ongelma, esimerkiksi yhden työntekijän kiusaaminen. Sopimattoman ja sopivan käytöksen raja ei ole joka työpaikalla sama, vaan se riippuu työpaikan huumorin tyylistä, henkilöstön arvoista ja mielipiteistä. Kuitenkin jos joku työntekijöistä kokee tulevansa kiusatuksi, on esimiehellä velvollisuus puuttua asiaan. Nopea puuttuminen kiusaamiseen onkin tärkeintä kiusaamistapauksissa.

Esimies voi osaltaan vastata siitä, että työpaikalta löytyy selkeät pelisäännöt sen suhteen, kuinka näissä tilanteissa täytyy toimia. Parhaiten pelisäännöt toimivat yrityksissä, joissa ne on laadittu työntekijöiden ja esimiesten yhteistyönä. Silloin kaikille on selvää, millä tavoin 'meillä toimitaan'. Lisäksi työlainsäädäntö vaatii laatimaan tiettyjä pakollisia henkilöstösuunnitelmia, joista esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelma ja päihdeohjelma voivat huolellisesti laadittuina olla hyvin käytännönläheisiä ja hyödyllisiä apuja esimiehen arjessa.

Esimiehen ei pidä kuitenkaan vaatia itseltään mahdottomia. Omasta jaksamisesta täytyy pitää huolta – se näkyy myös alaisiin päin monella tavalla. Ongelmat kuuluvat esimiestyöhön, mutta ajattele ongelmia kohdatessasi, että edessäsi ei ole mahdottoman tuntuinen sotku, vaan haaste, jonka ratkaisemiseksi sinulla on useita tahoja apunasi. Tahto olla hyvä pomo on ratkaisevaa – silloin yrität tosissasi ja haluat onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Ota härkää sarvista ja ratkaise yksi ongelma kerrallaan!