MyFondia VirtuaaliLakimies
20. kesäkuuta, 2016

Digitalisaatio korostaa lakipalvelujen arvoa

Mistä liikejuridiikan palvelujen arvo muodostuu ja kuinka tuota arvoa voisi mitata? Näitä kysymyksiä käsitellään usein erilaisissa seminaareissa, blogikirjoituksissa, jne. Luonnollisesti ne myöskin polttelevat usein asiakkaiden mielessä. Ja yhä enenevässä määrin alan toimijat, kuten Fondia, ovat taklaamassa tätä teemaa. Businessjuridiikan arvo muodostuu pääasiassa kahdesta lähteestä: Saadaan paras mahdollinen hyöty jostakin uudesta mahdollisuudesta tai sitten onnistutaan välttämään tai minimoimaan riskejä tai epäonnistumisia. Useimmiten kuitenkin on mahdotonta arvottaa rahallisesti lopputulemia sellaisessa tapauksessa, jossa on tai ei ole käytetty juridista osaamista. Arvohan on saadun hyödyn ja siihen käytettyjen kustannusten erotus.

Vaikka jonkin asian arvoa voi olla vaikeaa tarkkaan mitata, sitä voidaan kuitenkin arvioida tai se voidaan mieltää. Esimerkiksi terveydenhuollon saralla on tunnistettu, että jos potilas saa mielestään riittävästi tietoa hoitotoimenpiteiden yksityiskohdista ja edistymisestä, hänen kokemuksensa hoidosta on positiivisempi – eli hän kokee saavansa arvoa. Muutenkin minkä tahansa tuotteen tai palvelun asiakas on yleensä sitä tyytyväisempi mitä enemmän hän saa tietoa hyödykkeestä. Tämä on monille verkkokaupasta ostaneille tuttua. On miellyttävää, kun myyjältä tulee ajantasaista tietoa tuotteen tilauksen ja toimituksen edistymisestä, ja vielä parempi, jos myyjän kanssa voi kommunikoida helposti matkan varrella.

Sama pätee myös lakipalveluihin. Varsin tavallista on ollut, että lakipalvelut koetaan jonkinlaisen mystiikan verhoamiksi. Asiakkaalle on ollut vaikeaa nähdä, miten palvelu toteutuu, paitsi laskun muodossa. Nyt alkaa kuitenkin olla täysin mahdollista luoda myös lakipalveluihin läpinäkyvyyttä ja helpottaa asiakkaan ja juristin välistä kommunikointia. Vastaus löytyy digitalisaatiosta. Jo jonkin aikaa yritysjuridiikassakin on hyödynnetty näppäriä yksittäisiä sähköisiä toimintoja kuten esimerkiksi sähköistä allekirjoitusta tai dataroomeja. Mutta digitalisaation todellinen hyöty lakipalveluissa on kokonaisten, alusta loppuun toteutettujen hankkeiden ja prosessien vieminen digitaaliselle alustalle. Kun palvelun tuottaminen ja eri osapuolien välinen yhteistyö ja kommunikointi tapahtuvat samassa virtuaalisessa työtilassa, tapahtuu todellista muutosta.

Otetaanpa esimerkiksi uuden jakelukumppanisopimuksen aikaansaaminen valmistavassa teollisuudessa. Jokaisella asianosaisella on pääsy yhteistyötilaan. Mukana olevat juristit varmistavat, että osapuolet saavat helposti ja samasta paikasta tiedot ja tulkinnan asiaan liittyvistä säännöksistä. Juristit ohjaavat varsinaisen sopimuksen laadintaa ja liiketoiminnan edustajat voivat helposti lisätä kommenttinsa ja kysymyksensä siihen reaaliaikaisesti. Lopullinen hyväksyntä tapahtuu yhdessä paikassa. Asianosaisille on helppoa myös jälkikäteen päästä käsiksi tarvittaviin tietoihin ja dokumentteihin.

Digitaalisen alustan arvo ei tietenkään rajaudu yksittäisten hankkeiden ja toimenpiteiden tehokkaaseen hallintaan. Lisähyötyä saadaan kun koko yrityksen juridinen perusta ja toiminnot ovat yhdessä näkymässä. Kaikki relevantti tieto ja toimenpiteet ovat ajan tasalla näkyvissä yhdessä paikassa ja lisäksi voidaan luoda myös jatkuvasti päivittyvä näkymä tulevaisuuteen. Näin sekä ajan että muiden resurssien käyttöä voidaan suunnitella fiksusti etukäteen.

Nämä eivät ole mitään kaukaa haettua visioita vaan varsin itsestään selviä kehityssuuntia. Aivan kuten muillakin toimialoilla, digitalisaatio tuottaa tehokkuutta ja nostaa laatua myös lakipalvelujen saralla. Tuloksena on todennäköisesti siis myös asiakkaan kannalta merkittävää arvon lisäystä.