MyFondia VirtuaaliLakimies
3. maaliskuuta, 2016

Corporate Governance – tai: ”Mikä on elämän tarkoitus?”

Työskenneltyäni noin kymmenen vuotta hyvään hallinnointijärjestelmään eli Corporate Governanceen liittyvien kysymysten parissa epäilen osuvani suht oikeaan väittäessäni, että käsite Corporate Governance ja siihen liittyvät kysymykset koetaan yleisesti tylsiksi.

Tämä on kovin valitettavaa (vaikkakin ehkä ymmärrettävää), sillä Corporate Governance on ratkaisevassa asemassa jokaisen yrityksen liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Pohja kaikelle yritystoiminnalle, jota pyritään samanaikaisesti sekä hallinnoimaan että kehittämään, on luonnollisesti hyvä liikesuunnitelma ja -malli. Tämän lisäksi tarvitaan toimiva suhde toisaalta omistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan sekä toisaalta toimitusjohtajan, johdon ja organisaation välillä. Juuri tässä kohtaa Corporate Governance astuu mukaan kuvaan. Se ei nimittäin ole sen enempää tai vähempää kuin liima, joka pitää koko yrityksen kasassa ja saa sen toimimaan niin kuin se kone, jonka yhtiöoikeudellinen säännöstö olettaa sen olevan.

Koneethan (tämä on tuttua ainakin kaikille niille, jotka omistavat ruohonleikkurin, veneen, auton tai pahimmassa tapauksessa huonolaatuisen partakoneen niin kuin allekirjoittanut) ovat aina enemmän tai vähemmän toimivia ja käytännöllisiä. Sama koskee yrityksiä. Joskus puutteet Corporate Governance kysymyksissä ovat ilmeisiä ja helposti hoidettavissa. Todella tavallisia ovat esimerkiksi huonot kontrollimekanismit liittyen siihen, mitä sopimuksia toiminnassa tehdään ja mitä riskejä kyseisiin sopimuksiin sisältyy. Tällaisen ongelman analysointi ja hoitaminen sujuu parhaiten yhteistyössä sellaisen kokeneen juristin kanssa, jolla on laaja osaaminen, liike-elämän tajua ja käytännönläheinen ote. Jos tämä juristi voi vielä ajatella laskuttavansa lopputuloksesta (output)) käytettyjen tuntien (input) sijaan, on tämä vielä lisäplussaa. Toisinaan kyseessä voivat toki olla myös hienosyisemmät ja vaikeammin hallittavat kysymykset, kuten esimerkiksi se, mitkä arvot ja millainen kulttuuri yrityksen toiminnassa tulisi vallita. Ongelmat tässä suhteessa voivat aiheuttaa vähintään yhtä katastrofaalisia seurauksia – esimerkkinä nyt vaikka nk. Volkswagen-fiasko. Tätäkin huonompi tilanne on kuitenkin silloin kun itse yritysrakenne tekee aktiivisesti mahdottomaksi tai vaikeuttaa johdon ja organisaation toimintaa. Tämä voi seurata lähes mistä tahansa aina hallituksen valitsemisesta väärin toteutettuun fuusioon.

Erilaisten katastrofien välttämisen sijaan vielä keskeisempää yrittäjälle olisi ymmärtää se, että Corporate Governance on heidän ensisijainen työkalunsa kun he yrittävät saavuttaa tavoitteitaan omistajuudessa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Siksi viittaus elämän tarkoitukseen otsikossa. Mitä omistaja haluaa oikeastaan saavuttaa yrityksellään, mikä on sen tarkoitus? Onko itse tarkoitus omistaa ja pyörittää yritystä ja saada se kasvamaan vai onko yrityksen kehittäminen väline jonkin toisen tavoitteen saavuttamiseksi (tehdä tuottoisa exit, auttaa yksinäisiä pakolaislapsia, saada valta omasta olemassaolostaan jne.). Huolimatta siitä, mikä tavoite on, Corporate Governancen merkitys on perustavanlaatuinen, sillä sen mekanismien avulla omistaja voi vaikuttaa ja ohjata toimintaa asettamiansa tavoitteita kohti. Jos tavoitteena on esimerkiksi exitin tekeminen, on järkevää järjestellä yrityksen taloudellinen ja juridinen hallinto ja varmistaa, että kaikki sopimukset ja muut muodollisuudet ovat kunnossa. Hyvin hoidettu yritys johtaa nimittäin lähes aina paljon mutkattomampaan myyntiprosessiin ja todella usein myös korkeampaan hintalappuun.

Seuraavan kerran kun luet tai kuulet käsitteen Corporate Governance, älä aseta aivojasi automaattisesti autopilottiasentoon, vaan pohdi sen sijaan mitä mahdollisuuksia se voi tarjota sinulle esimerkiksi tehostamisessa, riskien ja kulujen pienentämisessä sekä (ennen kaikkea) tavoitteidesi saavuttamisessa.

Kiinnostuitko aiheesta? Jonas Rogberg pitää tällä aiheella maksuttoman ruotsinkielisen webinaarin 16.3.2016 klo 14-15. Lue lisää ja ilmoittaudu nyt: