MyFondia VirtuaaliLakimies
20. marraskuuta, 2018

Compliance-koulutusta koodaajille? 

Vanha kuva kartellista: sikarinsavuisessa salaisessa klubin tapaamisessa sovitaan, että eiköhän pidetä hinnat sovitulla tasolla, niin eivät pääse karkaamaan käsistä liian alas. Uusi kuva: tuotteiden hinnoittelua ohjataan tekoälyn avulla, joka oppii itse myötäilemään kilpailijoiden hinnoittelua kartellilta vaikuttavan lopputuloksen aikaansaaden. Onko viimeksi mainittu kartelli? 

Kartelli muodostuu silloin, kun kilpailijat sopeuttavat toimintansa ja hinnoittelunsa yhteen hiljaisessa yhteisymmärryksessä yhteisestä toimintalinjasta.  

Yritykset ja kilpailuviranomaiset joutuvat pohtimaan yhä useammin kartellin rajoja. Missä kohtaa kartellin tunnusmerkit täyttyvät, kun kyseessä on hinnoittelu algoritmia käyttäen? Yritys voi itse koodata hinnoittelualgoritmin siten, että hinnat seuraavat kilpailijoiden hintoja. Yritys voi käyttää ohjelmistotaloa, joka sattumoisin koodaa samat algoritmit muillekin kilpailijoille. Tuotteiden toimittaja voi antaa saman hinnoitteluohjelmiston jakelijoilleen. Kauppapaikka/alusta voi ohjata hinnoittelua myyjille toimittamansa ohjelmiston avulla. Tapoja ja kysymyksiä on monia. Vähitellen saamme täsmentäviä vastauksia oikeuskäytännön ja säätelyn muodossa.  

Miten yritykset voivat hallita riskiä siitä, että ne voivat puolivahingossa joutua harmaalle alueelle? Yksi hyvä tapa on huolehtia kilpailuoikeudellisesta compliance-koulutuksesta ja –ohjeistuksesta koko organisaatiolle. Myös koodareille ja heille, jotka tekevät päätöksiä siitä, mitä asioita hinnoittelualgoritmien laatimisessa otetaan huomioon. Kokemukseni mukaan uudet ja tärkeät oivallukset mahdollisista kysymyksen paikoista tulevat usein hyvin eri puolilta organisaatiota. Yksi lamppu kun syttyy, niin keskustelulla päästään avaamaan tärkeitä aiheita. Siksi on olennaista, että mahdollisimman moni saa mahdollisuuden koulutuksiin ja kysymysten esille tuomiseen tarpeeksi varhaisessa vaiheessa.