MyFondia VirtuaaliLakimies
26. heinäkuuta, 2019

Britannia uusissa käsissä – katoavatko britit syksyllä WTO-tullien taakse?

Keskiviikkona virkaansa nimitetty Ison-Britannian uusi pääministeri Boris Johnson julisti ennen valintaansa ajavansa maan EU-eron läpi lokakuun loppuun mennessä sopimusneuvottelujen lopputuloksesta huolimatta. Myös BoJo:ksi kutsuttu pääministeri uhkasi kaiken lisäksi jättää maksamatta EU:lle noin 39 miljardin punnan suuruisen summan, jonka Britannian on arvioitu olevan velkaa EU:lle aiemmista sitoumuksista.

Mikäli Johnson päätyy toteuttamaan uhkauksena niin kutsutusta sopimuksettomasta EU-erosta, Brexitin todelliset vaikutukset liike-elämään ovat toistaiseksi arvailujen varassa, mutta kovin hyvältä tulevaisuus ei näytä. Vaikutukset voivat vaihdella maltillisimpien skenaarioiden mukaan pitkän EU-jäsenyyden harmonisoiman kansallisen sääntelyn parissa jatkuvan sopuisan yhteiselon mallista, pelkoon aktiivisemman uudistamisen ja common law-järjestelmän erilaisuuden myötä syntyviin yhteentörmäyksiin. 39 miljardin punnan velan maksamatta jättäminen voisi lisäksi romahduttaa maan luottoluokituksen kaikkine vaikutuksineen kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ja tulevissa kauppasuhteissa muiden maiden kanssa.

 

Vapaasta kaupankäynnistä WTO-tulleihin?

Isossa-Britanniassa ollaan toki tietoisia eron kaupankäyntiin liittyvästä suuresta vaikutuksesta; EU tulee nk. no deal -eron toteutuessa pitämään Yhdistynyttä kuningaskuntaa kaikissa yhteyksissä nk. kolmantena maana. Britannia on jo julkaissut yksityiskohdat omasta valmistautumisestaan sopimuksettomaan eroon. Muutos olisi erittäin merkittävä EU:n ja Britannian välisen kaupankäynnin valossa. EU on 44% osuudellaan brittien viennistä Britannian tärkein kauppakumppani, unionin vastatessa 53% kaikesta maahan tulevasta tuonnista. Ilman sopimusta unionin ulkopuolelle jättäytyessään Britannian asema muuttuisi siis merkittävästi vapaan kaupankäynnin vaihtuessa Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntelyyn. Britannian kaupan liitto, The Confederation of British Industry (CBI) arvioi sopimuksettoman eron jälkeen 90 prosentin maan viennistä päätyvän erilaisten tullimaksujen kohteeksi.

 

Kolmasmaakauppaan siirtymisen vaikutukset merkittäviä

WTO:n sääntelyn ytimessä on jokaisen jäsenmaan velvollisuus taata yhtäläinen pääsy markkinoilleen, eikä Britannia siis ole EU:n nähden poikkeus. Brexitin kannalla olevat taloustieteilijät esittävät, että suurin osa maailmankaupasta tehdään joka tapauksessa WTO:n ehdoilla, mikä antaa edelleen Yhdistyneelle kuningaskunnalle pääsyn EU:n markkinoille. Lukuisat taloustieteilijät ja akateemikot esittävät kuitenkin puolestaan, että vaikka Yhdistynyt kuningaskunta voisi osaltaan mukautua kaupankäynnissään WTO:n sääntelyyn, olisi se kuitenkin sisämarkkinasääntelyn etuihin nähden varsin epäedullista useille Yhdistyneen kuningaskunnan liike-elämän aloille. Tässä on hyvä muistaa, että EU on maailman suurin sisämarkkina-alue, ja sen ulkopuolelle joutumisella on luonnollisesti merkittävät seuraukset.

Sopimuksettoman eron vaikutukset ulottuvat lisäksi Britannian kohdalla pitkälle EU:n kanssa tehtävän kaupan ulkopuolelle. Tällä hetkellä Britannia harjoittaa kauppaa muun maailman kanssa EU:n jäsenenä ja EU:lla on huomattavasti järeämpi neuvotteluasema kuin yhdelläkään yksittäisellä jäsenvaltiolla olisi. No deal -tilanteessa noin 40 voimassa olevaa kauppasopimusta, jotka ovat kokonaan tai osittain voimassa EU:n ja kymmenien maiden välillä, ei enää sovellettaisi Britanniaan ja se joutuisi neuvottelemaan jokaisen kauppasopimuksen uudelleen.

Vaikka jotkut Brexit-kannattajat väittävät, että monet näistä voidaan sellaisenaan neuvotella koskemaan Isoa-Brianniaa, tähän mennessä maan hallitus on turvannut vain kymmenkunta tällaista kauppasopimusta. Sopimukset mm. Sveitsin, Israelin, useiden Afrikan ja Etelä-Amerikan maiden ja viimeisimpänä Etelä-Korean kanssa jatkuvat mahdollisen no dealin jälkeenkin, mutta useiden Britannian suurten kauppakumppanien, kuten Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja Turkin kanssa yhteistä näkemystä ei ole saavutettu. Tällaiset neuvottelut ovat usein pitkiä, useiden vuosien pituisia prosesseja.  

Riippumatta syksyn tapahtumista, erolla tulee olemaan vaikutuksia, joihin suomalaisten yritysten on syytä alkaa varautua. Fondia avustaa säännöllisesti niin kansainvälisen kaupan kuin EU-oikeuden erityiskysymyksissä. Kokenut tiimimme seuraa Brexit-tilannetta ja neuvoo asiakkaitamme laaja-alaisesti prosessin edetessä.