MyFondia VirtuaaliLakimies
18. elokuuta, 2016

Blogit eivät ole mainostajan vapaata kenttää

Blogimainonta on merkittävästä lisääntynyt viime vuosina. Markkinoinnin eettinen neuvosto (”MEN”) antoi 6.7.2016 ensimmäisen huomautuksen videoblogille, koska peliä mainostanut Youtube-video ei ollut tunnistettavissa mainokseksi. MENin lausunnon mukaan katsojien pitää pystyä tunnistamaan, kenen lukuun mainos toteutetaan. Huomautuksen sai peliä mainostanut yritys, jolle tubettaja oli tehnyt videon. MEN linjasi lausunnollaan, että sosiaalisessa mediassa toteutettavaan markkinointiin pätevät samat säännöt kuin markkinoinnin perinteisiin muotoihin. Yleinen käsitys, että sosiaalinen media tai blogit markkinoinnin ”vapaana alueena” ei siis todellisuudessa päde.

Blogimainonnan osalta merkittävin laki on kuluttajansuojalaki. Kuluttaja-asiamies on julkaissut myös linjauksia mainonnan tunnistettavuudesta blogeissa. Kuluttajansuojalain markkinointisäännökset velvoittavat aina ensisijaisesti elinkeinoharjoittajaa eli sellaista tahoa, joka harjoittaa yritystoimintaa. Kuluttajansuojalain 1 luvun 5 §:n mukaan elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi. Jos yritys pyrkii mainostamaan tuotteitaan blogin tai vlogin kautta, on yrityksellä velvollisuus noudattaa aina kuluttajansuojalain säännöksiä. On tärkeää huomata, että bloggaaja tai vloggaaja voidaan myös katsoa lain tarkoittamaksi elinkeinonharjoittajaksi. Tällöin hänen on itse huolehdittava mainonnan tunnistettavuudesta kuluttajansuojalain mukaisesti.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Säännöksen perustelujen (HE 194/2001) mukaan 4 § koskee markkinointia yleisesti riippumatta siitä, mitä välinettä markkinointiin käytetään. Kuluttajan pitää siis aina tietää, että häneen pyritään jollain tavalla vaikuttamaan kaupallisesti.

Kuluttajasuojalain tarkoittama markkinoinnin käsite on laaja. Sillä tarkoitetaan kaikkea kaupallista viestintää, jolla pyritään tuotteen tai palvelun myynnin edistämiseen. Mainonnan eri muodot kuuluvat siis kuluttajasuojalain piiriin.

Käytännön ohjeita yrityksille

  • Jos yrityksenä teette mainosyhteistyötä bloggajien ja vloggaajien kanssa antakaa selkeät ohjeistukset bloggaajille ja vloggaajille koskien piilomainontaa ja mainoksen tunnistettavuutta. Kun hyvät ja selkeät ohjeet on laadittu, niin mainosyhteistyön tekeminen on kaikille osapuolille selkeämpää.
  • Jos varsinaisesta yhteistyöstä ei ole sovittu osapuolten väillä, vaan yrityksenä lähetätte esim. bloggaajalle tai vloggaajille tuotteitanne tai kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin siinä toivossa, että niistä kirjoitettaisiin blogissa tai tehtäisiin video, on kyse myös markkinointitarkoituksesta eli selkeänä tavoitteena on saada tuotteet tai palvelut esille blogiin tai vlogiin. Tällaisessa tapauksessa yrityksen, joka lähettää tuotteitaan bloggaajille tai vloggaajille kannatta neuvoa tai ohjeistaa bloggaajaa tai vloggaajaa toimimaan niin, että yhteistyöstä tai vastikkeettomien etujen vastaanottamisesta kerrotaan avoimesti postauksien tai videoiden yhteydessä. Vaikka yhteistyöstä ei suoranaisesti ole sovittu, niin tosiasiassa bloggaaja tai vloggaaja markkinoi tuotetta tai palvelua yrityksen lukuun, vaikka mitään velvollisuutta siihen ei ole.
  • Jos yhteistyömuodoksi on sovittu mainosbannerit, mainonnan tunnistettavuus ei yleensä ole ongelma, sillä bannerit erottuvat selkeästi muusta sisällöstä, eikä mainostajastakaan ole yleensä epäselvyyttä. Sen sijaan jos bloggaaja tai vloggaaja arvioi saamaansa tai itse hankkimaansa tuotetta, palvelua tai muuta etua omin sanoin blogissaan tai vlogissaan, lukija tai katsoja ei voi aina tietää, onko kyseessä maksettu mielipide eli mainontaa yrityksen nimiin vai spontaanisti ilman etuja syntynyt bloggaajan tai vloggaajan oma mielipide, ellei sitä tuoda tekstissä tai videossa selkeästi esiin. Kuten yllä, jos tuote on lähetetty bloggaajalle tai vloggaajalle yrityksen toimesta, yrityksen kannattaa aina varmistua, että kunnon ohjeistus on annettu.
  • Jos yritykselläsi on oma blogi, jossa on esimerkiksi reseptejä tai käyttövinkkejä tuotteille, joissa käytetään tai testataan esim. yrityksesi tuotteita, blogista tulee käydä selkeästi ilmi, että blogin ylläpitäjänä on yritys.
  • Kannatta muistaa, että yritys ei saa valjastaa omia työntekijöitään mainostamaan yrityksen tuotteita yksityishenkilöiksi tekeytymällä on tilanne mikä tahansa.

Markkinointitavat voivat siis olla hyvin erityyppisiä, mutta tuotteen mainostajalla on aina täysi vastuu toiminnastaan ja käyttämästään markkinointitavasta. Yrityksen tulee aina varmistua siitä, että piilomainontaa ei harjoiteta, on mainoskanava mikä tahansa.