MyFondia VirtuaaliLakimies
18. marraskuuta, 2011

Asiantuntijasta johtajaksi – juristi johtajana

Lakiasiainjohtajille suunnatun Fondian General Counsel Round Table tilaisuuden teema marraskuussa oli ”Asiantuntijasta johtajaksi – juristi johtajana” . Kaksi ensimmäistä puheenvuoroa olivat Pecha Kucha esityksiä. Esiintyjät, Aarne Aktan ja Panu Luukka, olivat laatineet hyvät esitykset ja pysyivät erittäin hyvin kuviensa tahdissa. Aiheena molemmilla oli johtajuus. Näistä esityksistä mieleeni jäi erityisesti se, missä olosuhteissa henkilöstöltä saadaan parhaiten esille uusia ideoita ja ajatuksia. Ilmapiirin tulee olla avoin siten, että henkilöt voivat olla ja toimia omina itsenään.

Minulle tämä asia avautui niin, että avoimuudella ei tarkoiteta sitä, että henkilöstölle kerrotaan yhtiön kaikki mahdollinen tieto, vaan että ilmapiiri yrityksessä mahdollistaa henkilöstön toimimaan omana itsenään eikä työrooliinsa piiloutuneena. Olen kokenut, että parhaimmat ideat tulevat sellaisessa seurassa, jossa voin todella olla ihan oma itseni ja hieman hullutellakin.

Nokia Siemens Networks Oy:n henkilöstöjohtaja Satu Nyström kertoi edustamansa yhtiön toimintamalleista henkilöstöasioissa. Lopuksi kaikki puhujat ja Fondian työoikeusasiantuntija Anna Lavikkala keskustelivat Fondian henkilöstöstä vastaavan Paula Stelanderin johdolla johtajuudesta. Tässä vaiheessa keskustelu siirtyi välillä hyvinkin aktiivisesti kuulijoiden puolelle.

Kuulijoiden keskuudessa esille nousi mm. kysymys siitä, kuinka usein yritysjuristi tulee valituksi jonkin liiketoiminnan johtajaksi. Tästä asiasta jouduttiin toteamaan, että tällaista siirtymistä ei tosiasiassa tapahdu kovinkaan usein. Mistä tämä sitten voisi johtua? Periaatteessa voisi ajatella, että tällainen siirtyminen voisi olla helppoa, koska liiketoimintaa avustava juristi oppii liiketoiminnan ns.” tullen mennen”.

Voisiko yhtenä syynä olla juristien rohkeuden puute? Olen kuullut oman urani aikana silloin tällöin kollegojen pohdintoja siitä, haluaako kyseinen juristi jatkaa juristina vai voisiko hän pyrkiä siirtymään liiketoimintajohtajaksi. Tällaisten pohdintojen taustalla voi olla pelko, että jos jättää juridiikan, taidot voivat ruostua ja paluu juristin tehtäviin voi olla vaikeaa ellei mahdotonta.

Juristeille avautuu mahdollisuus johtajuuteen toimiessaan lakiasiainjohtajana ja tiimien vetäjänä. Tällöin tarvitaan johtajuutta. Juristi toimii usein projektin vetäjänä. Joskus juristi joutuu tilanteen niin vaatiessa epävirallisesti projektin vetäjäksi sopimushankkeessa tai neuvotteluissa, koska yksinkertaisesti on siinä niin hyvä! Perustellusti voi myös todeta, että asiantuntijan roolissa toimiva juristikin tarvitsee henkilöjohtamisen taitoja antaessaan juridisia neuvoja liiketoiminnoille saadakseen viestinsä perille.

Näitä ja monia muita johtajuuteen liittyviä asioita pohdittiin siis viime tilaisuudessa. Seuraava Fondia Round Table tilaisuus järjestetään jälleen keväällä.