MyFondia VirtuaalJurist

LDaaS hõlmab kõiki äriõiguse valdkondi

  • Töötab justkui teie enda õigusosakond, olles samas sisseostetud teenus
  • Algusest peale selge hind teeb eelarvestamise lihtsaks
  • Tugev ärivaist ja teadmised erinevatest tööstussektoritest, mis on ühendatud põhjalike kogemustega ettevõtte juristina töötamisest
  • Kõikehõlmavad õigusalased teadmised teie käsutuses
  • Teenus sobib igas suuruses ettevõtetele
  • Teenuse maht on kohandatav vastavalt ettevõtte suurusele
LDaaS hõlmab kõiki äriõiguse valdkondi

Lepingud, töösuhted, andmekaitse, konkurentsiõigus – ühe ettevõtte igapäevatöö koosneb laiast valikust erinevatest õigusküsimustest. Jääda lootma sellele, et ettevõttesisene jurist lahendab kõik olukorrad, ei pruugi olla kõige praktilisem lahendus. Õiguslikud vajadused varieeruvad märkimisväärselt nii mahu kui ka liigi osas ning sageli tuleb lahendada rutiinseid küsimusi ja keerukamaid olukordi samaaegselt. Parima lahenduse saavutamiseks annab Fondia teie käsutusse terve meeskonna juriste, kes aitavad teid just siis, kui te neid vajate.

Saate õigusabiteenuseid osta vastavalt vajadusele

LDaaS-kliendina on teie usaldusväärne meeskond pidevalt teie käsutuses. Me tegeleme teie õiguslike küsimustega professionaalselt ja äriliselt asjatundlikult, ajamata samas asju keerulisemaks kui vaja. Hind on algusest peale läbipaistev ja vajalikud ressursid saate oma meeskonnalt broneerida kuupõhiselt.

Lisaks võite valida proaktiivsema lähenemise, mille puhul töötab meeskond ennetavalt ja pakub välja intelligentseid lahendusi. Selle lähenemise raames hakkame analüüsima teie ettevõtte õiguslikku hetkeseisu.

Õiguslik analüüs on kui ettevõtte tervisekontroll

Õiguslik analüüs on teenus, mille raames hinnatakse teie ettevõtte hetkeseisu õiguslikus mõttes. Teenus on justkui tervisekontroll – esmalt hinnatakse õiguslikku seisundit, misjärel soovitatakse vajadusel konkreetseid meetmeid olukorra parandamiseks. LDaaS proaktiivne lähenemine algab alati õigusliku analüüsi läbiviimisega.

Küsi meie juristidelt
Fondial on pakkuda üle saja suure kogemusega äriõiguseksperti.

Küsi meie juristilt

1. Kes sa oled?
2. Kuidas me same Teid aidata?
Aitäh meiega ühendust võtmast

Küsi meie juristilt

1. Kes sa oled?
2. Kuidas me same Teid aidata?
Aitäh meiega ühendust võtmast