MyFondia
Edward Otsa
Legal Counsel
’’

Enne Fondiaga liitumist töötasin ma advokaadibüroodes. Olen olnud seotud mitmete mahukate karistusõigust ja kriminaalmenetlust puudutavate kohtuvaidlustega. Samuti olen abistanud ühisvara jagamisega ning hankemenetlusega puudutavates küsimustes. Üha enam olen tundnud huvi tegeleda tehingunõustamisega ja mul on olnud võimalus nõustada kliente mh erinevate teenuste osutamise lepingutega, asjaõiguslepingutega. Lisaks olen abistanud kliente isikuandmete kaitse, rahapesu tõkestamise ning makseasutusi ja e-raha asutusi puudutavates küsimustes.

Lühidalt, peaasjalikult olen puutunud kokku karistus- ning tsiviilõigusega. Vabal ajal tegelen aktiivselt klaverimänguga ning spordiga.

Spetsialiteet ja kogemus