MyFondia VirtuaalJurist

Fondia paistab teiste tööandjate seast silma

  • Meiega on sul võimalus töötada erinevates õigusvaldkondades
  • Töö kliendimeeskondades tähendab, et saad töötada erinevate ettevõtetega
  • Meie ajapanga süsteem aitab hoida töö- ja eraelu tasakaalus
  • Investeerime märkimisväärselt oma teadmiste kõrge taseme hoidmisesse ja seega pakume oma töötajatele pidevaks enesetäienduseks koolitusi ja muid võimalusi
  • Hoidume liigse hierarhia loomisest ja kohtleme kõiki töötajaid võrdselt
  • Meie töökultuur põhineb omavahelisel jagamisel ja hoolimisel
Tööta uutmoodi õigusbüroos

Hetkel on Fondias tööl enam kui 110 juristi Soome erinevates linnades, Stockholmis,  Göteborgis ja Tallinnas. Kuna Fondia kasvab pidevalt, otsime alati uusi juriste, kellel on äriõiguse vallas vähemalt viieaastane töökogemus.

Fondias hindame nii info kui ka teadmiste jagamist ja meie töö toimub kliendimeeskondade kaudu. Pannes rõhu meeskonnatööle ja vältides liigset hierarhiat, ei konkureeri me üksteisega sellisel viisil, mis võiks kujutada endast ohtu klientidele pakutava töö kvaliteedile. Vastupidi - me töötame üheskoos tõeliselt positiivses õhkkonnas.

Fondia juristid töötavad kliendimeeskondades

Kuna kliendisuhted on tavaliselt pikaajalised, õpivad meeskonna liikmed klientide äri tundma. Igas meeskonnas on vähemalt kaks juristi ja üks jurist vastutab 5-10 kliendi eest, sõltuvalt ülesannete mahust, mis omakorda lepitakse klientidega eelnevalt kokku.

Fondia juristid kuuluvad lisaks eriala ja ärivaldkonna alusel meeskondadesse, milles me jagame pidevalt infot, lepime kokku tööjaotuses, arutame olulisi aktuaalseid küsimusi ja arendame oma teadmisi. Meie juristid võivad oma individuaalsetest teadmistest ja huvidest lähtudes kuuluda enam kui ühe eriala ja/või ärivaldkonna meeskonda.

Fondias valitseb jagamise ja hoolimise kultuur

Fondia organisatsioonikultuur põhineb meeskonnatööl ja teadmiste jagamisel. Suurepärane õhkkond ja meeskonnavaim kanduvad üle ka klientidele, muutes koostöö meiega lihtsaks ja meeldivaks.

Hea töökeskkonna loomine on strateegiline valik ja Fondia on aastail 2008-2014 edukalt osalenud suurepärase töökoha võistlusel. Aastal 2014 valiti Fondia Soome paremuselt kolmandaks töökohaks ja kogu Euroopas õigusabi valdkonnas parimaks tööandjaks.