Konfidentsiaalsuskokkulepped

Kas vajate konfidentsiaalsuslepingut?

Kas vajate konfidentsiaalsuslepingut?

Mõnikord, nt seoses omandamise või teiste projektidega, tuleb teisele osapoolele avaldada konfidentsiaalset teavet. Sellisel juhul on soovituslik sõlmida konfidentsiaalsusleping, mis sätestab poolte õigused ja kohustused ühe isiku poolt teisele isikule konfidentsiaalse teabe avaldamisel ning määratleb kuidas toimub konfidentsiaalse info käsitlemine. Konfidentsiaalsuslepingud (tihti nimetatud kui NDA, inglise keeles non-disclosure agreement) sõlmitakse selleks, et kaitsta (ettevõtte jaoks) konfidentsiaalse teabe või materjalide avaldamist. Sellise kokkuleppe eesmärk on üldjuhul tagada, et teavet või materjali ei kasutataks muul, kui lepingus täpsustatud, eesmärgil.

Konfidentsiaalsuskokkulepe võib olla sõlmitud eraldiseisva lepinguga, kuid see võib sisalduda ka mingis muu lepingus, olgu selleks üüri-, töövõtu-, töö- või mistahes muu leping.

Konfidentsiaalsuslepinguid kasutatakse palju näiteks tehnoloogiaarendusega seotud valdkondades, kus pooled vahetavad sellist informatsiooni, millel on oluline majanduslik väärtus. Ka sõlmitakse konfidentsiaalsuskokkulepe tavaliselt lepingueelsete läbirääkimiste käigus, samuti tihti ka töötjatega, keelates töötajal konfidentsiaalse teabe avaldamise.

Tutvuge meeskonnaga

Tutvuge meie spetsialistidega või võtke nendega otse ühendust!

Ülevaated ja uudised

Lugege värskeid uudiseid ja soovitusi õigusvaldkonnast Fondia ekspertidelt!