Ettevõtte juhtkonna juriidilise nõustaja teenus

Teie saate rahuliku südamega keskenduda oma äri juhtimisele – jurist on alati teie kõrval ning nõuga abiks.

Ettevõtte juhtkonna juriidilise nõustaja teenus

Fondia juristid abistavad oma kliente praktilise ja ärile orienteeritud lähenemisega, toetades juhtkonda otsuste tegemisel ja fikseerimisel, justkui teie enda ettevõtte jurist.

Juhtkonna juriidiline nõustaja omab laiemat pilti ettevõtte administreerimisest ja tagab järjepidevuse juhtorganite töös isegi siis, kui juhtkonna liikmed vahetuvad. Lisaks on juhtkonna juriidiline nõustaja alati kursis asjakohastes regulatsioonides toimunud muudatustega ning õigusaktidest tulenevate nõuetega, mis kohalduvad just teie ettevõttele.

Õpime teid tundma ja hoiame teie halduse ajakohasena

Ettevõtte juhtkonna edukaks toimimiseks ning riskide maandamiseks on soovitatav, et juhtorganite tööd toetab äri- ja ühinguõigust hästi tundev jurist, kes võtab osa ka juhtkonna koosolekutest.

Teenust saab laiendada, kuna Fondial on rohkem kui 110 kogenud nõustajat erinevates õigusvaldkondades.

Mida see hõlmab?

  • Tutvumiskoosolekut, kus arutatakse juhtorganite töömeetodeid

  • MyFondia platvormi, kuhu saab koondada kõik juhtkonna koosolekute protokollid ning muud dokumendid

  • Ettevalmistusi juhtkonna koosolekuteks, sealhulgas koosolekute materjalide läbivaatamine

  • Osalemist juhtkonna koosolekutel, sh vajadusel koosoleku protokolli koostamine ja muutmine vastavalt võimalikele märkustele

  • Muud asjakohased ja kokku lepitud tegevuse

Miks kasutada Fondia ettevõtte juhtkonna juriidilise nõustaja teenust?

1

Tunneme seadusi ja õpime teidki tundma

Meil on alati ajakohane informatsioon ettevõtte juhtimisel kehtivate regulatsioonide kohta ning oskus rakendada neid just teie ettevõttes. Juhtkonna toetamine otsuste tegemisel võimaldab kokku hoida ressursse.

2

Võtmesõnaks on järjepidevus

Ettevõtte juhtkonna juriidilise nõustaja teenus tagab järjepidevuse juhtorganite töös ka siis, kui juhtkonna liikmed vahetuvad.

3

Põhjalikud teadmised ja pikaaegsed kogemused, et toetada teid oluliste otsuste tegemisel

Õpime põhjalikult tundma teie äri ning teiega tihedat koostööd tehes tagame, et olete alati konkurentidest sammukese ees.

Tutvuge meeskonnaga

Tutvuge mõne meie äriühinguõiguse spetsialistiga või võtke nendega otse ühendust

Blogi ja uudised

Lugege soovitusi õigusvaldkonnast Fondia ekspertidelt!